Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, October 24, 2012

A book and tea party / Ett bok- och tékalas


This evening I had a book-and-tea party at my place... Actually, a book club meeting with super nice people...
I kväll hade jag bok-och-tekalas hos mig... Rättare sagt, bokklubb med några jättetrevliga personer...


I baked the cupcakes myself! omg! Also there was wild strawberry wine and coffee and tea and sweets and biscotti.
Jag hade bakat muffinsen själv! Och så var det smultronvin, kaffe, te, godis och biscotti.


And lots of books. Och en massa böcker.


Me, looking at you in disbelief after making an okay batch of vegan cupcakes.
Detta är jag när jag häpet tittar på er efter att ha bakat en sats med okej veganmuffins.


I had also pieced together a chandelier - not specifically for the book-and-tea partay but because I've always wanted one.
Jag hade även satt ihop en ljuskrona - inte speciellt för bok-och-tekvällen men för att jag alltid velat ha en.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig