Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, October 12, 2012

Another spring / En till vår - eller Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar

I've decided that October is a spring month. And that's that. Make a flower crown and join me!
Jag har bestämt mig för att oktober är en vårmånad. Och det var den saken. Gör en blomsterkrans och var med! 

Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Andersson afiori
Inspiration: Botticelli's Spring
Inspiration: Våren av Botticelli
Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig