Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 27, 2012

Stockholm, an exhibition by Christer Strömholm and a tough bus driver / Christer Strömholm på Fotografiska och en hård busschaufför


This week I went on a one-day trip to Stockholm, meaning a total of 11 hours on a bus - may sound crazy but it's a kind of meditation to me. For once, once, it didn't rain when I was there! I spent time with a friend and went to the museum of photography to look at exhibitions by Christer Strömholm, one of Sweden's most famous photographers, and by Maria Friberg who happens to be a Facebook pal of mine and is one of the most famous contemporary photographers.

Denna vecka åkte jag på en endagstur till Stockholm, vilket innebar 11 timmar på bussen - kanske låter galet men det är som någon sorts meditation för mig. För en gångs skull regnade det inte när jag var där! Träffade en vän och gick på Fotografiska för att se utställningarna av Christer Strömholm och Maria Friberg, som råkar vara en facebookvän till mig. Glimpses from the exhibitions
Några glimtar från utställningarna

The exhibition by Christer Strömholm is my favourite so far at Fotografiska, even though I really liked Sarah Moon as well. In the 50s, Strömholm lived in Paris and documented the lives of transsexuals and his portraits are really great. Read more about Christer Strömholm here.

Utställningen med foton av Christer Strömholm är min favorit hittills på Fotografiska även om jag gillade Sarah Moon jättemycket också. På 50-talet bodde Christer Strömholm i Paris och fotograferade transsexuella personer som han lärde känna och det är mängder av fina porträtt. Läs mer om Christer Strömholm här.


Maria Friberg's exhibition is called In Flux and contains many images of men wearing suits in water, like they have been thrown in and are small and defenseless, kind of. I like her photos too.
Maria Fribergs utställning heter In Flux och innehåller många bilder med kostymklädda män i vatten, ungefär som att de slängts i och är lite små och försvarslösa. Gillar hennes bilder också. Then I went shopping at Lush for delicious things for my hair and skin! And had fika with Jenny who is a super nice person. No pics of that, only of my bus fika, below :)
Sedan shoppade jag delikata grejer för hår och hud på Lush! Och fikade med den supertrevliga Jenny. Inga bilder på henne men på mitt bussfika nedan :)


The bus driver was super strict, by the way. We weren't allowed to keep anything on empty seats or in front of us since everything could suddenly turn into "rock-hard projectiles" which would shoot away and then you never knew what would happen. We also got a really long lecture on how to use the toilet. Twice. I filmed part of the second lecture; she speaks Swedish though.

Busschauffören på Ybuss var förresten jättesträng. Vi fick inte ha någonting bredvid oss på tomma säten eller över huvud taget ha grejer framme eftersom allt kunde förvandlas till "stenhårda projektiler" - lyssna noga ända från början på videon här nedan! Föreläsningen kom nämligen två gånger så jag hann spela in den andra. Innehöll även detaljerad information om HUR man går på toaletten.
Share:

Sunday, September 23, 2012

Our vampire movie premiere / Vår vampyrfilmspremiär

photo by Louise Sommar

It was weird but fun to go to the cinema and watch... myself on the screen, along with all of my vampire friends - we have been working a year on this movie, Master of the Moon, and yesterday we got to see the results for real, for the first time. My sister and her husband had come to town to see the movie and I was really happy they came all the way here to see me!

Det var konstigt men kul att gå på bio och se... mig själv där uppe på duken, tillsammans med alla mina vampyrvänner. Vi har jobbat i ett år med den här filmen, Master of the Moon, och i går var det dags att äntligen se resultatet på riktigt, för första gången där i mörkret. Min syster och hennes man hade kommit hit från Umeå för att se filmen och jag är glad att de åkte ända hit för att se filmen och träffa mig! 

photo by Louise Sommar


photo by Louise Sommar


photo by Johan Sommar

In the evening, there was a dinner for everyone who had participated in the movie and then a party... Click play!
På kvällen var det middag för alla som varit inblandade i filmen och sedan kalas... Klicka på play!


photo by Louise Sommar
Share:

Friday, September 21, 2012

Dance party night

Maria-Thérèse Sommar
photo by Mira Helenius Martinsson
On a Thursday? Oh yes, I was invited to the opening night of Doppelgänger by dance company Norrdans, coreography by Martin Forsberg. Great performance and so much fun. People from the audience took part in the performance on stage with the dancers and it all blended together in cool and unexpected ways. Then there was a lovely dinner and a party... Oooh lala. Maria-Thérèse Sommar, Maria-Thérèse Andersson
På en torsdag? Ja, för jag blev inbjuden till premiären av Norrdans nya föreställning Doppelgänger med koreografi av Martin Forsberg. Jättebra föreställning och väldigt kul. Folk ur publiken medverkade på scen tillsammans med dansarna och allt blandades på oväntade sätt, det var coolt. Sedan en god middag och kalas.... Oooh lala. 


On my way home I walked past my car... and found that it was covered with ice :( But let's not talk about that.
På vägen hem gick jag förbi min bil... och den var alldeles igenisad :( men nu pratar vi inte om det.


Share:

Monday, September 17, 2012

A year without summer / Ett år utan sommar


Summer didn't come to Sweden this year. We've only had a few days of summer-like temperatures, and a few days ago it dawned on me: counting the six-month winter which is about to come, it will be more than a whole year and a half without summer. And I hate winter.
Det blev ingen sommar i år. Bara några dagar på hela året med riktiga sommartemperaturer - för några dagar sedan slog det mig att om man räknar med den nästan halvårslånga vintern som är på gång blir det mer än ett och ett halvt år utan sommar. Och jag avskyr vinter. 


There were a few very warm days in March, very peculiar. There was Midsummer when it was warm for two days. Then, in July, I sat on my balcony two afternoons and only my feet were cold. There was this day when I had coffee outside with Lena. And of course my week in Italy. But apart from that - not much.
Det var några besynnerligt varma dagar i mars. Midsommar var varmt och fint ett par dagar. Jag har suttit på balkongen hela två eftermiddagar när jag bara frusit om fötterna (fortfarande kallt i skuggan trots att solen var het). En dag satt jag ute och fikade med Lena. Och så var jag naturligtvis i Italien en vecka. Men förutom detta var det inte mycket mer.


It's September 17 and I still get optimistic whenever the sun shines for a little while, thinking that maybe there will be summer after all, but there's always this evil, weird kind of sunshine with a simultaneous storm with icy winds, and then it gets dark again. It's just really weird. The temperature has been just above freezing several nights in August and in July, it was often around 44ºF at night.
Det är den 17:e september och jag kommer på mig själv med att fortfarande bli optimistisk de gånger solen tittar fram och jag hinner tänka att det kanske fortfarande kan bli sommar, men det är ofta en sorts ondskefullt, konstigt solsken och en iskall storm på samma gång - och så blir det mörkt igen. Det är bara konstigt alltihop. I augusti var det några nätter med temperaturer som knappt låg ovanför nollan och i juli ofta 7-9 grader på nätterna.


I took this photo on a cold, rainy, stormy walk today...
Den här bilden tog jag på en kall, regnig, stormig promenad i dag...


Found some cold, wet flowers. Thought about the possibility to go someplace warm in winter. Counted the winter months.
Hittade några kalla, blöta blommor. Funderade på om jag kan åka till något varmt ställe i vinter. Räknade vintermånaderna.


Whoever was in charge of the weather this so-called summer didn't think things through.
Jag antar att den som hade ansvar för vädret denna så kallade sommar inte riktigt tänkte igenom det ordentligt.

Share:

Thursday, September 13, 2012

September flowers

Share:

Sunday, September 9, 2012

Music nights

* photo of me taken by Alva

Share:

Friday, September 7, 2012

A tiny break / En liten paus


I've been working like crazy lately but a couple of days ago I escaped to visit my mum and my aunt... and, well, brought my office - but I was fed waffles and berries and briefly got a chance to lay down on a sunny balcony bed for a while. Then my mum tried to teach me about planning :) That's her view in the pic above, then waffles and buns made by my aunt and a tired afiori person.
Jag har jobbat som en galning den senaste tiden men för ett par dagar sedan rymde jag och hälsade på mamma och moster - och hade med mig kontoret, men jag fick våfflor och bär och tillfället att en liten stund slänga mig ned på en solig balkongsäng. Sedan försökte mamma lära mig saker om planering :) Det där är hennes utsikt ovan, nedan är våfflor och bullar gjorda av min moster och så en trött afiorimänniska.

Maria-Thérèse Sommar
Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig