Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, September 23, 2012

Our vampire movie premiere / Vår vampyrfilmspremiär

photo by Louise Sommar

It was weird but fun to go to the cinema and watch... myself on the screen, along with all of my vampire friends - we have been working a year on this movie, Master of the Moon, and yesterday we got to see the results for real, for the first time. My sister and her husband had come to town to see the movie and I was really happy they came all the way here to see me!

Det var konstigt men kul att gå på bio och se... mig själv där uppe på duken, tillsammans med alla mina vampyrvänner. Vi har jobbat i ett år med den här filmen, Master of the Moon, och i går var det dags att äntligen se resultatet på riktigt, för första gången där i mörkret. Min syster och hennes man hade kommit hit från Umeå för att se filmen och jag är glad att de åkte ända hit för att se filmen och träffa mig! 

photo by Louise Sommar


photo by Louise Sommar


photo by Johan Sommar

In the evening, there was a dinner for everyone who had participated in the movie and then a party... Click play!
På kvällen var det middag för alla som varit inblandade i filmen och sedan kalas... Klicka på play!


photo by Louise Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig