Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 21, 2012

Dance party night

Maria-Thérèse Sommar
photo by Mira Helenius Martinsson
On a Thursday? Oh yes, I was invited to the opening night of Doppelgänger by dance company Norrdans, coreography by Martin Forsberg. Great performance and so much fun. People from the audience took part in the performance on stage with the dancers and it all blended together in cool and unexpected ways. Then there was a lovely dinner and a party... Oooh lala. Maria-Thérèse Sommar, Maria-Thérèse Andersson
På en torsdag? Ja, för jag blev inbjuden till premiären av Norrdans nya föreställning Doppelgänger med koreografi av Martin Forsberg. Jättebra föreställning och väldigt kul. Folk ur publiken medverkade på scen tillsammans med dansarna och allt blandades på oväntade sätt, det var coolt. Sedan en god middag och kalas.... Oooh lala. 


On my way home I walked past my car... and found that it was covered with ice :( But let's not talk about that.
På vägen hem gick jag förbi min bil... och den var alldeles igenisad :( men nu pratar vi inte om det.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig