Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, September 7, 2012

A tiny break / En liten paus


I've been working like crazy lately but a couple of days ago I escaped to visit my mum and my aunt... and, well, brought my office - but I was fed waffles and berries and briefly got a chance to lay down on a sunny balcony bed for a while. Then my mum tried to teach me about planning :) That's her view in the pic above, then waffles and buns made by my aunt and a tired afiori person.
Jag har jobbat som en galning den senaste tiden men för ett par dagar sedan rymde jag och hälsade på mamma och moster - och hade med mig kontoret, men jag fick våfflor och bär och tillfället att en liten stund slänga mig ned på en solig balkongsäng. Sedan försökte mamma lära mig saker om planering :) Det där är hennes utsikt ovan, nedan är våfflor och bullar gjorda av min moster och så en trött afiorimänniska.

Maria-Thérèse Sommar
Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig