Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 27, 2012

Stockholm, an exhibition by Christer Strömholm and a tough bus driver / Christer Strömholm på Fotografiska och en hård busschaufför


This week I went on a one-day trip to Stockholm, meaning a total of 11 hours on a bus - may sound crazy but it's a kind of meditation to me. For once, once, it didn't rain when I was there! I spent time with a friend and went to the museum of photography to look at exhibitions by Christer Strömholm, one of Sweden's most famous photographers, and by Maria Friberg who happens to be a Facebook pal of mine and is one of the most famous contemporary photographers.

Denna vecka åkte jag på en endagstur till Stockholm, vilket innebar 11 timmar på bussen - kanske låter galet men det är som någon sorts meditation för mig. För en gångs skull regnade det inte när jag var där! Träffade en vän och gick på Fotografiska för att se utställningarna av Christer Strömholm och Maria Friberg, som råkar vara en facebookvän till mig. Glimpses from the exhibitions
Några glimtar från utställningarna

The exhibition by Christer Strömholm is my favourite so far at Fotografiska, even though I really liked Sarah Moon as well. In the 50s, Strömholm lived in Paris and documented the lives of transsexuals and his portraits are really great. Read more about Christer Strömholm here.

Utställningen med foton av Christer Strömholm är min favorit hittills på Fotografiska även om jag gillade Sarah Moon jättemycket också. På 50-talet bodde Christer Strömholm i Paris och fotograferade transsexuella personer som han lärde känna och det är mängder av fina porträtt. Läs mer om Christer Strömholm här.


Maria Friberg's exhibition is called In Flux and contains many images of men wearing suits in water, like they have been thrown in and are small and defenseless, kind of. I like her photos too.
Maria Fribergs utställning heter In Flux och innehåller många bilder med kostymklädda män i vatten, ungefär som att de slängts i och är lite små och försvarslösa. Gillar hennes bilder också. Then I went shopping at Lush for delicious things for my hair and skin! And had fika with Jenny who is a super nice person. No pics of that, only of my bus fika, below :)
Sedan shoppade jag delikata grejer för hår och hud på Lush! Och fikade med den supertrevliga Jenny. Inga bilder på henne men på mitt bussfika nedan :)


The bus driver was super strict, by the way. We weren't allowed to keep anything on empty seats or in front of us since everything could suddenly turn into "rock-hard projectiles" which would shoot away and then you never knew what would happen. We also got a really long lecture on how to use the toilet. Twice. I filmed part of the second lecture; she speaks Swedish though.

Busschauffören på Ybuss var förresten jättesträng. Vi fick inte ha någonting bredvid oss på tomma säten eller över huvud taget ha grejer framme eftersom allt kunde förvandlas till "stenhårda projektiler" - lyssna noga ända från början på videon här nedan! Föreläsningen kom nämligen två gånger så jag hann spela in den andra. Innehöll även detaljerad information om HUR man går på toaletten.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig