Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, June 29, 2012

Slightly bizarre travel advice / Märkliga restips i Allt om resor


The following travel tips were published in a Swedish travel magazine. Pretty strange, don't you think? 
Följande restips är publicerade i nyaste numret av Allt om resor. Lite konstiga, kanske? 


The first one is about photography. "A picture of a cheetah on top of a termite mound, for instance, will be more dramatic if you move the cheetah to either side of the frame." Geez, it's good to read advice that anyone will be able to benefit from.
Första rådet är om fotografering. Det blir alltså en bättre bild om man flyttar geparden till endera sidan av bildrutan när man fotograferar en gepard på en termitstack. Bra med råd som alla kan ha nytta av!


Swedish people should buy their mascara in New York and save 39 percent."To avoid stress, start packing your bag before you've booked your trip."
Packa redan innan man bokat resa, jahaja.


Drink coffee made with beans pooped out by animals called luwaks. Um, no thanks.
Jag vill inte dricka bajskaffe.


"Real Icelanders want properly rotted shark."


And my favourite:
Och min favorit:


"Did you know that... in order to get rid of mosquitos in your hotel room at night, turn the light on before you leave the room. This will make little lizards come out to eat the mosquitoes. And once you return from dinner - tadaaa, the mosquitoes are gone!"


Share:

Wednesday, June 27, 2012

Summer bubbles / SommarbubblorShare:

Sunday, June 24, 2012

Midsummer / Midsommar

(photos by me)


photo by Louise


with Saga Thérèse von Kittycat, photo by Johannes 


Share:

Tuesday, June 19, 2012

Forgot to tell you I'm a goat photographer / Glömt att säga att jag även är getfotograf


Goat photographer? Really? Well, I've got this cool extra job for summer, as a photographer for Kulturguide Västernorrland. Västernorrland is the region I live in. I'm travelling around with a journalist, taking photos of all sorts of culture related businesses and people and goats. Yay! Still available as a photographer for weddings etc though since we're not doing this every day.

Getfotograf? Verkligen? Jo, jag har nämligen ett härligt extrajobb som fotograf åt Kulturguide Västernorrland i sommar. Reser runt med deras journalist och fotograferar alla möjliga kulturrelaterade företag och människor och getter. Jippi! Det går dock fortfarande att boka mig som bröllopsfotograf m.m. då det här inte är varje dag i sommar utan då och då. Gilla Kulturguide Västernorrland på Facebook eller bli kompis med dem så hänger ni med i allt som händer i sommar!Share:

Photographer and clouds / Fotograf med moln

Fotograf Härnösand, Maria-Thérèse Sommar
Self-portrait I took with my mobile phone today. I had a photo job next to a lovely garden.
Självporträtt som jag tog med mobilen i dag. Hade fotojobb vid fina Vårsta trädgård.
Maria-Thérèse Sommar, tidigare Andersson, fotograf i Härnösand
Share:

Sunday, June 17, 2012

Yesterday's exhibition opening, music festival, party crashing, nightclub and almost ending up in Norway. / Gårdagens vernissage, musikfestival, partyplankning, nattklubb och att nästan hamna i Norge.


I think the title says it all, really. First my exhibition opened, along with exhibitions by other artists, at a gorgeous place called Solebo and then there was a music festival about 1 hour away in the home of a musician! As in, we sat in the living room and dining room and anywhere we'd fit.
Rubriken säger väl allt. Först var det vernissage för min utställning på Solebo, ett jättefint ställe utanför Härnösand, där jag ställer ut tillsammans med några andra konstnärer. Sedan en timmes resa till en musikfestival, Manifesto i Töva, och festivalen var hemma hos musikerna Josef och Maria Eriksson! Allså vi satt i deras vardagsrum, matsal och varhelst man fick plats. 

photos of me: Carina Kågström
First, the exhibition...
Först utställningen...

Baby Gretel: "Let's see... I think that picture will go in my bedroom."
Baby Gretel: "Få se nu... Den där tavlan tror jag skulle passa i mitt sovrum."

The surroundings
Omgivningarna


Exhibition will be there until August 15
Utställningen hänger till 15 augusti


Then my friend Alveola and I went to a music festival called Manifesto!
Sedan åkte jag och min kära vän Alveola till musikfestivalen Manifesto!


Patrik Grundström kvartett

It was really, really good! Very talented musicians and a cool idea to have a festival in someone's home!
Den var jättebra! Mycket begåvade musiker och en cool idé att ha festivalen hemma hos någon!

Josef Eriksson trio
On our way there we saw a road sign pointing towards Trondheim, Norway, and decided it would be pretty cool to go to Norway but we had things to do today so...
På vägen dit såg vi en vägskylt som pekade mot Trondheim så vi kom på att det kunde vara kul att åka till Norge bara sådär men vi hade saker att göra här hemma i dag så...

...we went back to Härnösand and crashed a party which looked like fun and very glamorous (after all, we looked pretty cute in our dresses and huge hair flowers) but we were thrown out because it was the private party of some kind of order...
...vi åkte tillbaka till Härnösand och plankade in på en fest som såg fin och glamourös ut (vi hade ju ändå finklänningar och stora hårblommor och såg rätt söta ut i dem) men vi blev lite utslängda då det var någon ordens privata kalas på St Petrilogen...


So we went to a nightclub and danced, danced, danced! Please note my high heels; I think I did really well! And then it was morning and then I slept a little and woke up and turned into a vampire again for vampire movie musical Master of the Moon.
Så vi gick till en nattklubb och dansade, dansade, dansade! Märk väl mina höga klackar; tycker att jag gjorde det där riktigt bra! Sedan var det morgon och så sov jag litegrann och vaknade och blev vampyr igen till vampyrmusikalfilmen Master of the Moon.

Share:

Thursday, June 14, 2012

An honorary assignment / Ett hedersuppdragToday I took a portrait for this wall in the city hall here in Härnösand, a very formal portrait but I tried to put my own stamp on it. The person who contacted me also told me about the history of the building, the beautiful chandelier and various other interesting things. It will be cool to see the portrait I took in large format among the others, in a huge gold frame!
I dag tog jag ett porträtt till denna vägg i rådhuset i Härnösand, ett mycket formellt porträtt men jag försökte sätta min egen prägel på det. Personen som höll kontakt med mig om jobbet berättade en hel del om historien bakom Rådhuset, den tjusiga kristallkronan och andra intressanta saker. Det ska bli jättekul att se porträttet jag tog i stort format bland de andra, i en maffig guldram!

Share:

Monday, June 11, 2012

Two more butterflies / Två fjärilar till


Share:

Friday, June 8, 2012

Animals I've met lately: city bunny, parrot, butterflies-to-be... / Djur jag stött på den senaste tiden: stadshare, papegoja, blivande fjärilar...


Bunny encounter in the city of Norrköping where I recently had a job photographing hotels and portraits. Bunny posed too.
Träff med en hare mitt i stan i Norrköping där jag nyligen jobbade med att fota hotell och porträtt. Haren ställde också upp som modell.
Heeeeey!Butterflies-to-be
Blivande fjärilarCan you see all 4 butterflies in this photo?
Ser ni alla 4 fjärilar i den här bilden?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig