Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 19, 2012

Photographer and clouds / Fotograf med moln

Fotograf Härnösand, Maria-Thérèse Sommar
Self-portrait I took with my mobile phone today. I had a photo job next to a lovely garden.
Självporträtt som jag tog med mobilen i dag. Hade fotojobb vid fina Vårsta trädgård.
Maria-Thérèse Sommar, tidigare Andersson, fotograf i Härnösand
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig