Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, June 17, 2012

Yesterday's exhibition opening, music festival, party crashing, nightclub and almost ending up in Norway. / Gårdagens vernissage, musikfestival, partyplankning, nattklubb och att nästan hamna i Norge.


I think the title says it all, really. First my exhibition opened, along with exhibitions by other artists, at a gorgeous place called Solebo and then there was a music festival about 1 hour away in the home of a musician! As in, we sat in the living room and dining room and anywhere we'd fit.
Rubriken säger väl allt. Först var det vernissage för min utställning på Solebo, ett jättefint ställe utanför Härnösand, där jag ställer ut tillsammans med några andra konstnärer. Sedan en timmes resa till en musikfestival, Manifesto i Töva, och festivalen var hemma hos musikerna Josef och Maria Eriksson! Allså vi satt i deras vardagsrum, matsal och varhelst man fick plats. 

photos of me: Carina Kågström
First, the exhibition...
Först utställningen...

Baby Gretel: "Let's see... I think that picture will go in my bedroom."
Baby Gretel: "Få se nu... Den där tavlan tror jag skulle passa i mitt sovrum."

The surroundings
Omgivningarna


Exhibition will be there until August 15
Utställningen hänger till 15 augusti


Then my friend Alveola and I went to a music festival called Manifesto!
Sedan åkte jag och min kära vän Alveola till musikfestivalen Manifesto!


Patrik Grundström kvartett

It was really, really good! Very talented musicians and a cool idea to have a festival in someone's home!
Den var jättebra! Mycket begåvade musiker och en cool idé att ha festivalen hemma hos någon!

Josef Eriksson trio
On our way there we saw a road sign pointing towards Trondheim, Norway, and decided it would be pretty cool to go to Norway but we had things to do today so...
På vägen dit såg vi en vägskylt som pekade mot Trondheim så vi kom på att det kunde vara kul att åka till Norge bara sådär men vi hade saker att göra här hemma i dag så...

...we went back to Härnösand and crashed a party which looked like fun and very glamorous (after all, we looked pretty cute in our dresses and huge hair flowers) but we were thrown out because it was the private party of some kind of order...
...vi åkte tillbaka till Härnösand och plankade in på en fest som såg fin och glamourös ut (vi hade ju ändå finklänningar och stora hårblommor och såg rätt söta ut i dem) men vi blev lite utslängda då det var någon ordens privata kalas på St Petrilogen...


So we went to a nightclub and danced, danced, danced! Please note my high heels; I think I did really well! And then it was morning and then I slept a little and woke up and turned into a vampire again for vampire movie musical Master of the Moon.
Så vi gick till en nattklubb och dansade, dansade, dansade! Märk väl mina höga klackar; tycker att jag gjorde det där riktigt bra! Sedan var det morgon och så sov jag litegrann och vaknade och blev vampyr igen till vampyrmusikalfilmen Master of the Moon.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig