Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, June 8, 2012

Animals I've met lately: city bunny, parrot, butterflies-to-be... / Djur jag stött på den senaste tiden: stadshare, papegoja, blivande fjärilar...


Bunny encounter in the city of Norrköping where I recently had a job photographing hotels and portraits. Bunny posed too.
Träff med en hare mitt i stan i Norrköping där jag nyligen jobbade med att fota hotell och porträtt. Haren ställde också upp som modell.
Heeeeey!Butterflies-to-be
Blivande fjärilarCan you see all 4 butterflies in this photo?
Ser ni alla 4 fjärilar i den här bilden?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig