Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, June 14, 2012

An honorary assignment / Ett hedersuppdragToday I took a portrait for this wall in the city hall here in Härnösand, a very formal portrait but I tried to put my own stamp on it. The person who contacted me also told me about the history of the building, the beautiful chandelier and various other interesting things. It will be cool to see the portrait I took in large format among the others, in a huge gold frame!
I dag tog jag ett porträtt till denna vägg i rådhuset i Härnösand, ett mycket formellt porträtt men jag försökte sätta min egen prägel på det. Personen som höll kontakt med mig om jobbet berättade en hel del om historien bakom Rådhuset, den tjusiga kristallkronan och andra intressanta saker. Det ska bli jättekul att se porträttet jag tog i stort format bland de andra, i en maffig guldram!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig