Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, March 31, 2012

Earth hour, Latte Lamb and The Mousetrap / Earth hour, Lattelammet och Råttfällan


Today was the kind of day that kept getting nicer and nicer with lovely people lined up all around town to cheer me up and I even won a secret prize from a Facebook friend :-D First, macarons with Håkan, then waffles and meeting Latte Lamb and reading a comic magazine with a super cute child, then theatre - The Mousetrap by Agatha Christie, then Earth Hour on the town square.

I dag var den sortens dag som bara blev trevligare och trevligare med fullt av fina människor uppradade i stan som för att pigga upp mig och jag vann till och med ett hemligt pris i en tävling som en facebookvän hade :-D Först macarons med Håkan och sedan våfflor och träffa Lattelammet och läsa Bamse med ett jättesött barn, sedan teater - Råttfällan av Agatha Christie, och sedan Earth Hour på torget. 

waffles by Eduardo

Latte Lamb

photo by Tora
Share:

Thursday, March 29, 2012

Lennart & Svea


Sometimes you gotta stop and take photos of strangers - at least when they're walking two awesome dogs called Svea (the tiny one) and Lennart.
Ibland måste man stanna och ta lite bilder på främmande människor - åtminstone när de går omkring med två så coola hundar som Svea (den lilla) och Lennart.
Share:

Monday, March 26, 2012

The weekend: deer, waffles, tussilago, birds, buds / Helgen: Helgum, rådjur, våfflor, tussilago, knoppar, fåglarFotograf: Maria-Thérèse Andersson, Härnösand
Share:

Sunday, March 25, 2012

Vernissage pics, new lens and a giant mouse / Vernissagebilder, nytt objektiv och en jätteråtta


Last weekend I bought a new 50mm / 1.8 lens and I haven't really had a chance to try it out yet because it's been a very, very busy week and I haven't been home much. But... Today I went to the opening of two new exhibitions in Härnösand, by Ann-Kristin Källström and Tamara de Laval, and finally got to try the lens on people, so to speak :)
Förra helgen köpte jag ett nytt 50mm / 1.8-objektiv och jag har haft så otroligt mycket att göra att jag inte riktigt hunnit testa det. Men... I dag var jag på vernissage på Konsthallen i Härnösand för de nya utställningarna av Ann-Kristin Källström och Tamara de Laval och jag kunde äntligen testa objektivet på människor :)

 

Artist Maria Lagerborg
Konstnären Maria Lagerborg

Artist Carina Kågström
Konstnären Carina Kågström
I liked both exhibitions and this piece by Ann-Kristin Källström was my favourite.
Jag gillade båda utställningarna och den här bilden av Ann-Kristin Källström var min favorit.


In the town square there was a party and a giant mouse.
På torget fanns det kalas och en jätteråtta.


Share:

Wednesday, March 21, 2012

A writing course and a touch of Africa / En skrivkurs och en bit Afrika

Maria-Thérèse Sommar

I'm in a fun, busy tunnel of jobs at the moment, teaching a creative writing course, a photography course, finishing and handing in exhibition photographs, working on portrait photographs, reading, writing, finishing articles, taking short walks in the unusually warm weather...
Befinner mig för tillfället i en rolig, hektisk jobbtunnel i vilken jag leder en kurs i kreativt skrivande och en fotokurs, färdigställer och lämnar in utställningsbilder, jobbar med porträttbilder, läser, skriver, gör färdigt artiklar och tar korta promenader i det ovanligt varma vårvädret...


One of the students in my writing course this week has recently self-published a book about her years as a missionary in Africa, teaching children in a school for the blind. The writer herself, Kerstin Strindberg, is blind but with the help of her mom, who read books out loud to her, she was able to finish school all the way up to university level in the 1950s, and in the 1960s she moved to Africa, learnt Swahili and dedicated her life to helping others. The title of the book? The school of joy.
En av deltagarna i min skrivkurs denna vecka har gett ut en bok på eget förlag om sina år som missionär i Afrika där hon jobbade på en blindskola. Författaren själv, Kerstin Strindberg, är också blind men med hjälp av sin mamma, som läste alla böcker högt för henne, lyckades hon ta studentexamen på 1950-talet och på 60-talet flyttade hon till Afrika, lärde sig Swahili och ägnade sitt liv åt att hjälpa andra. Bokens titel? Glädjens skola.


I bought a copy of her book today and am excited to start reading it; I have already read some of her stories in essays she's handed in during the writing course last autumn and this one. I think she's a great inspiration.
Jag köpte ett ex av hennes bok i dag och det ska bli kul att börja läsa den. Har redan läst en del av alla hennes berättelser i uppgifter som hon lämnat in på skrivkursen nu och den jag ledde i höstas och jag tycker att hon är en väldigt inspirerande person.


The book is available in Swedish, printed and in Braille, and it has also been recorded as an audio file. Kerstin doesn't make any profit at all from the book and any proceeds go to the blind school where she once worked.
Boken finns både som "vanlig" skrift och punktskrift och den har även spelats in som ljudfil. Den går att beställa från Kerstin (maila mig på info@afiori.com eller lämna en kommentar så förmedlar jag kontakt) och kostar bara 40:- vilket endast täcker produktionskostnaden. Däremot kan man få betala mer och allt går då till blindskolan i Afrika där hon en gång jobbat.

Share:

Sunday, March 18, 2012

Video of my photo slideshow for a church / Video med mitt bildspel till Sköns kyrka


I was recently hired by this beautiful priest and art collector, Maria Scharffenberg, to create a photo slideshow to go with a song performed by her congregation's church choir. This morning service was a bit different because it was conducted in Swedish and sign language simultaneously and there was even a sign language choir. Below you'll find a somewhat pale mobile phone video of my slideshow with some photos I created especially for this church and also with some newly reworked photos from my archives, along with the choir singing, and I also put together a slideshow below the video where you can see just my photos.

Jag blev nyligen anlitad av denna vackra präst och konstsamlare, Maria Scharffenberg, att göra ett bildspel med mina fotografier till en sång som Sköns församlings kör sjöng i dag. Det var en ovanlig gudstjänst för den framfördes på svenska och teckenspråk samtidigt och det fanns till och med en teckenspråkskör. Här är mitt specialgjorda bildspel med några omarbetade arkivbilder och några som jag gjort helt åt Sköns kyrka, tillsammans med sången i en något blek mobiltelefonvideo, och så har jag lagt fotografierna för sig själva i ett bildspel under videon.A better look at the photos (click to see the next photo)
Här ser ni bilderna bättre (klicka för att se nästa bild)


Fotograf Sundsvall Härnösand Maria-Thérèse Andersson, bröllopsfotograf, porträttfoto, konstfoto
Share:

Friday, March 16, 2012

Hello spring / Hej våren
How on earth did you get here so early? Several weeks early. I suppose there's bound to be colder weather again and more snow but... who knows?
Hur kunde våren komma så tidigt? Flera veckor för tidigt? Antar att det blir kallare igen och det kan ju komma massa ny snö men... vem vet? Share:

Tuesday, March 13, 2012

The sea / Havet

 
photos of me were taken by the editor of Kulturguide Västernorrland after she interviewed me
bilderna på mig är tagna av redaktören för Kulturguide Västernorrland efter att hon intervjuat mig

Share:

Sunday, March 11, 2012

party night


Yesterday I photographed the drummer in the band Jetbone (see previous post) and late last night I went to listen to them performing live at a bar in Härnösand. They were really good with quite a bit of edge to their music and I like the fact that they write their own songs.
I går fotograferade jag trummisen i bandet Jetbone (se tidigare inlägg) och sent i går kväll hörde jag dem spela live på Bittens Rockbar i Härnösand. De var riktigt bra, lite hårdare musik / punkrock och jag gillar att de skriver sina egna låtar.We were given earplugs at the bar! Unfortunately I dropped one of mine and I could tell the difference all day today :( Lesson learned, I shall use earplugs from now on.
Vi fick öronproppar i baren! Tyvärr tappade jag den ena och har känt skillnad mellan öronen hela dagen i dag :( Då har jag lärt mig läxan och kommer att använda öronproppar från och med nu.


It was really nice to go out. Today I've started planning next week's work - I am working so much lately which is really great but my to-do-lists and my diary look crazy. I've taken to writing lists on one card a day and just bringing the card with me and then crossing things off in my calendar once I get back.
Det var himla kul att gå ut. I dag har jag börjat planera nästa veckas jobb - jag jobbar väldigt, väldigt mycket nu vilket är toppen men min att göra-lista och agenda ser helt knasiga ut. Har börjat skriva listor på papperskort, ett per dag, och så tar jag bara med mig kortet ut och kryssar av grejerna sedan när jag kommer hem igen. 
Share:

Saturday, March 10, 2012

Photo shoot with a band member in (almost) deserted building / Fotografering med bandmedlem i ett nästanödehus


Today I had the pleasure of photographing Albin Linder, drummer in the band Jetbone, for a very specific purpose which I will have to tell you about later when the "real" photos are finished... (No, it's not for an album cover.) Meanwhile, here's a look into the photo shoot and the gorgeous old house I got to borrow for the occasion. It belongs to furniture store Almia which is in the nextdoor building and I've dreamt of going inside this house for years!
I dag hade jag nöjet att fotografera Albin Linder, trummis i bandet Jetbone, av en speciell anledning som jag måste återkomma till senare, tillsammans med de "riktiga" bilderna... (Nej, det är inte till ett cd-omslag.) Här får ni en titt in i dagens fotografering och det fina gamla hus jag fick låna för fotograferingen. Det tillhör Almia möbler i Härnösand som håller till i huset bredvid och jag har drömt om att gå in i det här nästan-ödehuset i åratal! Jetbone are playing in Härnösand this evening and I'm going to the performance. Listen to their music here.
Jetbone spelar i Härnösand i kväll och jag ska gå och lyssna på dem. Klicka här för att höra deras musik.


The old house... which wasn't as worn on the inside as I had thought.
Det gamla huset... som var mindre slitet inuti än jag hade förväntat mig.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig