Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, March 10, 2012

Photo shoot with a band member in (almost) deserted building / Fotografering med bandmedlem i ett nästanödehus


Today I had the pleasure of photographing Albin Linder, drummer in the band Jetbone, for a very specific purpose which I will have to tell you about later when the "real" photos are finished... (No, it's not for an album cover.) Meanwhile, here's a look into the photo shoot and the gorgeous old house I got to borrow for the occasion. It belongs to furniture store Almia which is in the nextdoor building and I've dreamt of going inside this house for years!
I dag hade jag nöjet att fotografera Albin Linder, trummis i bandet Jetbone, av en speciell anledning som jag måste återkomma till senare, tillsammans med de "riktiga" bilderna... (Nej, det är inte till ett cd-omslag.) Här får ni en titt in i dagens fotografering och det fina gamla hus jag fick låna för fotograferingen. Det tillhör Almia möbler i Härnösand som håller till i huset bredvid och jag har drömt om att gå in i det här nästan-ödehuset i åratal! Jetbone are playing in Härnösand this evening and I'm going to the performance. Listen to their music here.
Jetbone spelar i Härnösand i kväll och jag ska gå och lyssna på dem. Klicka här för att höra deras musik.


The old house... which wasn't as worn on the inside as I had thought.
Det gamla huset... som var mindre slitet inuti än jag hade förväntat mig.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig