Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 25, 2012

Vernissage pics, new lens and a giant mouse / Vernissagebilder, nytt objektiv och en jätteråtta


Last weekend I bought a new 50mm / 1.8 lens and I haven't really had a chance to try it out yet because it's been a very, very busy week and I haven't been home much. But... Today I went to the opening of two new exhibitions in Härnösand, by Ann-Kristin Källström and Tamara de Laval, and finally got to try the lens on people, so to speak :)
Förra helgen köpte jag ett nytt 50mm / 1.8-objektiv och jag har haft så otroligt mycket att göra att jag inte riktigt hunnit testa det. Men... I dag var jag på vernissage på Konsthallen i Härnösand för de nya utställningarna av Ann-Kristin Källström och Tamara de Laval och jag kunde äntligen testa objektivet på människor :)

 

Artist Maria Lagerborg
Konstnären Maria Lagerborg

Artist Carina Kågström
Konstnären Carina Kågström
I liked both exhibitions and this piece by Ann-Kristin Källström was my favourite.
Jag gillade båda utställningarna och den här bilden av Ann-Kristin Källström var min favorit.


In the town square there was a party and a giant mouse.
På torget fanns det kalas och en jätteråtta.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig