Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 31, 2011

Monday, August 29, 2011

A few pictures from Umeå / Några bilder från Umeå

and Gammlia craft fair yesterday och Gammlia höstmarknad i går


photos by my mum

I had to move my table indoors because unfortunately the weather was quite bad, damp and windy! You can see it through the window in this picture below... It was supposed to be sunny so I was really disappointed but glad there was space inside the museum as well. I met quite a few blog readers!
Jag var tvungen att flytta mitt bord inomhus för tyvärr var det riktigt dåligt väder, fuktigt och blåsigt! Ni ser hur det såg ut på denna bild tagen genom fönstret... Det skulle vara soligt och varmt så jag var besviken, men det var tur att jag kunde stå inomhus i stället. Träffade en hel del bloggläsare!


My mum drove me all the way to Umeå and back - 6 hours - and it was fun going on a roadtrip! She also bought me violet cupcakes from this glorious stand... I'm that spoiled!
Min mamma skjutsade mig ända till Umeå och tillbaka - 6 timmar - och det var kul att åka på en roadtrip! Hon köpte också violmuffins åt mig från detta makalösa bakelsestånd... Så bortskämd är jag!

photo by my mum

My aunt Marianne came to the market and brought me coffee and sandwiches made with bread she had baked herself and my little sister gave me the perfect black sweater and invited us over for wine and chocolate cake the night before... Again, I'm that spoiled.
Min moster Marianne kom förbi marknaden och hade med sig kaffe och smörgåsar på bröd som hon bakat själv till mig. Min lillasyster gav mig den perfekta svarta tröjan och bjöd oss på vin och kladdkaka kvällen före marknaden... Som sagt, så bortskämd är jag.


At the fair, suddenly there was something moving underneath my table. A bebeh had spied the balloons hanging from the table and crawled under it to play! His name was Bertil. Soon, his sister joined him.
På marknaden var det plötsligt något som rörde sig under mitt bord. En bebi hade fått syn på ballongerna som hängde från bordet och krupit in under det för att leka! Han hette Bertil. Kort därefter kröp hans syster in.
The craft fair was at a museum, and the staff wore old-fashioned clothes like this
Höstmarknaden var alltså på Gammlia, Västerbottens museum, och personalen bar gammaldags kläder 


By the way, this is how I prepared for the fair. By eating lots and lots of pancakes! (Oh and chocolate cake with wine and, um, by making tons of handmade items.)
Så här laddade jag förresten inför marknaden, genom att äta mängder av pannkakor! (Och nämnda kladdkaka med vin, och genom att tillverka massor av handgjorda saker.)

photos by Louise

I'm super tired today so excuse the poor writing ;) Supertrött i dag så ursäkta illa skrivet inlägg ;)

Share:

Friday, August 26, 2011

Craft fair in Umeå this weekend / Gammlia höstmarknad 2011 och Korsmässomarknad i Härnösand


I'm making notebooks and jewellery with my own images for a craft fair at the Västerbotten Museum, Umeå, on Sunday and also just got accepted for a craft fair in Härnösand on September 10, so lots of work to do! These are some of the things I'm working on.
Jag håller på att tillverka anteckningsböcker och smycken med mina bilder till en hantverksmarknad i Umeå nu på söndag, Gammlia höstmarknad, Västerbottens museum kl 11-17. Fick också nyss besked att jag får vara med på Korsmässomarknaden i Härnösand den 10/9 så jag har rätt mycket att göra! Här är några av sakerna jag jobbar med i dag. 


These need chains... I also have cute black velvet bags to put them in. De här ska få kedjor... Jag har också små fina svarta sammetspåsar att lägga dem i.


My photographs and collages, handmade notebooks, necklaces, my poetry book...
Mina fotografier och collage, handgjorda anteckningsböcker, halsbanden, min diktbok...


Here's one of the smaller notebooks with mixed pages. Här är en av de mindre anteckningsböckerna med blandade blad.

Notebooks in progress... Anteckningsböcker under tillverkning...
There's also a folk music festival on Sunday around the museum in Umeå, so I'm hoping there will be lots of people!
Det är också folkmusikfestival på söndag i Umeå, på museiområdet, så jag hoppas det kommer att vara massor med folk!


Gammlia höstmarknad, Umeå
Söndag 28 augusti kl 11 - 17
korsmässomarknad Jag ska vara med på korsmässomarknaden härnösand och sälja mina handgjorda anteckningsböcker, halsband, fotohalsband och fotografier. photo necklaces craft fair Umeå Gammlia Västerbottens museum afiori fotografier konstfoto collage hantverksmarknad marknad handgjorda

Share:

Wednesday, August 24, 2011

Birthday girl


Lovely sunny day... My littlest pal turned 3 and we had ice cream outdoors. Jättefin solig dag... Min minsta kompis fyllde tre och vi åt glass utomhus.Also, a very happy birthday to my five other friends whose birthdays are today!
Och ett stort grattis till mina fem andra vänner som fyller år i dag!Share:

Vampire movie karate / Vampyrfilmskarate


Yesterday we started to practise for the fights in the vampire musical movie. Two really skilled karate instructors helped us out. I was confused by a message that said to wear "exercise clothes" so I basically wore something that I could easily kick people in.
I går började vi träna inför slagsmålen i vampyrmusikalfilmen. Två skickliga karatetränare kom och instruerade oss. Jag var lite förvirrad efter att ha läst "träningskläder" i ett meddelande så jag valde helt enkelt kläder som jag lätt kunde sparka folk i. 


It was fun! I could actually kick really high but Mark Ärnström who took the photos had my old, slow camera. True! I'm actually contemplating to start practising karate for real now.
Det var kul! Kunde faktiskt sparka riktigt högt men Mark Ärnström som tog bilderna hade min gamla, sega kamera. Det är sant! Funderar faktiskt på att börja träna karate på riktigt nu.
Share:

Sunday, August 21, 2011

A wedding and meeting a blog reader! / Ett bröllop och att träffa en bloggläsare!These are a few photos I took at a wedding yesterday. I'm glad it went well because the rain began to pour down right after the outdoor ceremony - when I started to take the portraits. The bride's father kindly assisted me and held up my umbrella while the bride and groom borrowed my prettiest umbrella and the bridesmaid helped them out. There was also a small porch with a roof that we could use.
Här är några fotografier som jag tog på ett bröllop i går. Jag är glad att det gick så bra för regnet började ösa ner direkt efter utomhusvigseln, då jag skulle ta porträtten! Brudens far assisterade mig otroligt snällt genom att hålla paraply över mig och kameran medan brudparet lånade mitt finaste paraply och fick hjälp av brudtärnan. Det fanns också en liten veranda med tak där vi kunde fota; det här var utanför Rö Folkets hus.
Today I went to a kind of food and music festival, Internationella festen, here in Härnösand and a blog reader came up to me and said "Hi, I'm Cecilia N!" - a very faithful blog reader's signature. She blogs about knitting and had knitted her own sweater and she also spins yarn (though not for this specific sweater). Nice meeting you!
I dag var jag på Internationella festen, en sorts mat- och musikfestival här i Härnösand, och en mycket trogen bloggläsare kom fram till mig och sa "Hej! Jag är Cecilia N!" - en signatur som jag verkligen känner igen. Hon bloggar om stickning och hade stickat sin egen tröja. Hon kan även spinna garn men hade inte gjort det till just den här tröjan. Trevligt att träffas!


Share:

Friday, August 19, 2011

Paris Stories 2See the other photos in my previous post / De andra bilderna finns i mitt förra inlägg

Maria-Thérèse Andersson 2011
Share:

Wednesday, August 17, 2011

Paris Stories

From a brand new series of photographs that I've taken in Paris. / Ur en helt ny serie bilder som jag tagit i Paris. 

amusement park Paris art photograph konstfoto Maria-Thérèse Andersson Afiori

Eiffeltornet Eiffel tower konstfoto art photography Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Paris

konstfoto art photography Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Paris

konstfoto art photography birds fåglar fågelfoto fågelbilder Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Paris

konstfotograf konstfotografer fotokonst svenska fotografer konstnär art photography Maria-Thérèse Andersson Afiori www.afiori.com Paris

Share:

Sunday, August 14, 2011

Adventures of a wedding photographer (LLAMAS included!) / En bröllopsfotografs äventyr (innehåller LAMADJUR!)

Let me tell you where you don't want to be when you're on your way to an oceanside wedding photo shoot: in a forest filled with llamas. Or alpacas; I really don't care because I was lost, lost I tell you! Had to call the couple and risk worrying them - but I knew the wedding location had to be right around the corner or, um, nowhere near the llamas, really. It was so odd I stopped the car in the middle of the road.
Nu ska jag säga var man inte vill befinna sig när man egentligen ska vara någonstans vid havet för att fotografera bröllop: i en skog full av lamadjur. Eller alpackor; jag bryr mig inte för jag var vilse, vilse! Var tvungen att ringa brudparet med risk att oroa dem - men jag visste ju att bröllopet var alldeles i krokarna eller, ja, knappast nära lamadjuren. Det var så konstigt alltihop att jag stannade mitt i vägen. 


However, I arrived at the chapel well in time yesterday afternoon to have a look around, check the light and so on. It all went well, and if you have to be lost for a while, at least it's fun to see some llamas.
Hur som helst kom jag fram till Berghamns kapell i god tid i går eftermiddag och hann se mig omkring, kolla ljuset och så. Det gck bra alltihop, och om man nu ska åka vilse en sväng är det ju ändå rätt kul att se lamadjur. 


I was standing in the sea while I took a lot of the photos! Jag stod i havet medan jag tog en hel del av bilderna! In the evening I was invited to a wonderful dinner which my vampire movie pal Sara had cooked for me and then we went out and danced our little feet off. It was a great day. And night.
På kvällen blev jag bjuden på middag som min vampyrfilmkamrat Sara lagat och sedan gick vi till St Petrilogen och dansade fötterna av oss till Irene Panik. Det var en jättebra dag. Och natt. Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig