Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 31, 2011

The advantages of being your own boss / Fördelarna med att vara sin egen chefShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig