Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 29, 2011

A few pictures from Umeå / Några bilder från Umeå

and Gammlia craft fair yesterday och Gammlia höstmarknad i går


photos by my mum

I had to move my table indoors because unfortunately the weather was quite bad, damp and windy! You can see it through the window in this picture below... It was supposed to be sunny so I was really disappointed but glad there was space inside the museum as well. I met quite a few blog readers!
Jag var tvungen att flytta mitt bord inomhus för tyvärr var det riktigt dåligt väder, fuktigt och blåsigt! Ni ser hur det såg ut på denna bild tagen genom fönstret... Det skulle vara soligt och varmt så jag var besviken, men det var tur att jag kunde stå inomhus i stället. Träffade en hel del bloggläsare!


My mum drove me all the way to Umeå and back - 6 hours - and it was fun going on a roadtrip! She also bought me violet cupcakes from this glorious stand... I'm that spoiled!
Min mamma skjutsade mig ända till Umeå och tillbaka - 6 timmar - och det var kul att åka på en roadtrip! Hon köpte också violmuffins åt mig från detta makalösa bakelsestånd... Så bortskämd är jag!

photo by my mum

My aunt Marianne came to the market and brought me coffee and sandwiches made with bread she had baked herself and my little sister gave me the perfect black sweater and invited us over for wine and chocolate cake the night before... Again, I'm that spoiled.
Min moster Marianne kom förbi marknaden och hade med sig kaffe och smörgåsar på bröd som hon bakat själv till mig. Min lillasyster gav mig den perfekta svarta tröjan och bjöd oss på vin och kladdkaka kvällen före marknaden... Som sagt, så bortskämd är jag.


At the fair, suddenly there was something moving underneath my table. A bebeh had spied the balloons hanging from the table and crawled under it to play! His name was Bertil. Soon, his sister joined him.
På marknaden var det plötsligt något som rörde sig under mitt bord. En bebi hade fått syn på ballongerna som hängde från bordet och krupit in under det för att leka! Han hette Bertil. Kort därefter kröp hans syster in.
The craft fair was at a museum, and the staff wore old-fashioned clothes like this
Höstmarknaden var alltså på Gammlia, Västerbottens museum, och personalen bar gammaldags kläder 


By the way, this is how I prepared for the fair. By eating lots and lots of pancakes! (Oh and chocolate cake with wine and, um, by making tons of handmade items.)
Så här laddade jag förresten inför marknaden, genom att äta mängder av pannkakor! (Och nämnda kladdkaka med vin, och genom att tillverka massor av handgjorda saker.)

photos by Louise

I'm super tired today so excuse the poor writing ;) Supertrött i dag så ursäkta illa skrivet inlägg ;)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig