Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 24, 2011

Vampire movie karate / Vampyrfilmskarate


Yesterday we started to practise for the fights in the vampire musical movie. Two really skilled karate instructors helped us out. I was confused by a message that said to wear "exercise clothes" so I basically wore something that I could easily kick people in.
I går började vi träna inför slagsmålen i vampyrmusikalfilmen. Två skickliga karatetränare kom och instruerade oss. Jag var lite förvirrad efter att ha läst "träningskläder" i ett meddelande så jag valde helt enkelt kläder som jag lätt kunde sparka folk i. 


It was fun! I could actually kick really high but Mark Ärnström who took the photos had my old, slow camera. True! I'm actually contemplating to start practising karate for real now.
Det var kul! Kunde faktiskt sparka riktigt högt men Mark Ärnström som tog bilderna hade min gamla, sega kamera. Det är sant! Funderar faktiskt på att börja träna karate på riktigt nu.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig