Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 24, 2011

Vampire movie karate / Vampyrfilmskarate


Yesterday we started to practise for the fights in the vampire musical movie. Two really skilled karate instructors helped us out. I was confused by a message that said to wear "exercise clothes" so I basically wore something that I could easily kick people in.
I går började vi träna inför slagsmålen i vampyrmusikalfilmen. Två skickliga karatetränare kom och instruerade oss. Jag var lite förvirrad efter att ha läst "träningskläder" i ett meddelande så jag valde helt enkelt kläder som jag lätt kunde sparka folk i. 


It was fun! I could actually kick really high but Mark Ärnström who took the photos had my old, slow camera. True! I'm actually contemplating to start practising karate for real now.
Det var kul! Kunde faktiskt sparka riktigt högt men Mark Ärnström som tog bilderna hade min gamla, sega kamera. Det är sant! Funderar faktiskt på att börja träna karate på riktigt nu.
Share:

4 comments

Jess said...

I think that was verty sensible thinking with the clothes! Looks like a lot of fun!xx

magdamagda said...

you definitely look dangerous!:)

Cecilia N said...

Dottern berättade att hon varit statist på nån vampyrfilm ... i Sundsvall?!
Är det er film eller är det som vanligt konkurrens mellan städerna?

(Och jo, hon är ännu äldre än sonen!) ;-)

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Oj - ingen aning! Inte vår film i alla fall.

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig