Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, August 26, 2011

Craft fair in Umeå this weekend / Gammlia höstmarknad 2011 och Korsmässomarknad i Härnösand


I'm making notebooks and jewellery with my own images for a craft fair at the Västerbotten Museum, Umeå, on Sunday and also just got accepted for a craft fair in Härnösand on September 10, so lots of work to do! These are some of the things I'm working on.
Jag håller på att tillverka anteckningsböcker och smycken med mina bilder till en hantverksmarknad i Umeå nu på söndag, Gammlia höstmarknad, Västerbottens museum kl 11-17. Fick också nyss besked att jag får vara med på Korsmässomarknaden i Härnösand den 10/9 så jag har rätt mycket att göra! Här är några av sakerna jag jobbar med i dag. 


These need chains... I also have cute black velvet bags to put them in. De här ska få kedjor... Jag har också små fina svarta sammetspåsar att lägga dem i.


My photographs and collages, handmade notebooks, necklaces, my poetry book...
Mina fotografier och collage, handgjorda anteckningsböcker, halsbanden, min diktbok...


Here's one of the smaller notebooks with mixed pages. Här är en av de mindre anteckningsböckerna med blandade blad.

Notebooks in progress... Anteckningsböcker under tillverkning...
There's also a folk music festival on Sunday around the museum in Umeå, so I'm hoping there will be lots of people!
Det är också folkmusikfestival på söndag i Umeå, på museiområdet, så jag hoppas det kommer att vara massor med folk!


Gammlia höstmarknad, Umeå
Söndag 28 augusti kl 11 - 17
korsmässomarknad Jag ska vara med på korsmässomarknaden härnösand och sälja mina handgjorda anteckningsböcker, halsband, fotohalsband och fotografier. photo necklaces craft fair Umeå Gammlia Västerbottens museum afiori fotografier konstfoto collage hantverksmarknad marknad handgjorda

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig