Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Friday, December 31, 2010

The best and the worst of 2010 / Bäst och sämst under 2010

Best day  The day of my exhibition opening in Stockholm
Bästa dagen  Mitt vernissage i Stockholm

Maria-Thérèse Andersson
Best time of the year  Summer, are you kidding me?
Bästa tiden på året  Sommaren så klart!

Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson
photos by Louise and me

Most dramatic incident  When a car crashed near my mother's house on Midsummer and all the fire trucks and ambulances that came.
Mest dramatiska händelse  När en bil körde av vägen nära mammas hus på midsommar och det kom en massa brandbilar och ambulanser.Worst time of the year  Shortly after the outer wall in my apartment cracked and icy winds blew straight at me, I got almost pneumonia and when I was coughing blood I also lost a filling in a tooth which I couldn't fix for five weeks due to the coughing and when I finally did, the new filling kept breaking so I've been to the dentist for the same bloody thing 10 times since March. At the same time, a talentless but evil copycat struck, shortly before I met a beautiful idiot who quickly disappeared.

Värsta tiden på året  Kort efter det att ytterväggen till min lägenhet sprack och det blåste iskallt på mig fick jag nästanlunginflammation och medan jag hostade blod tappade jag en lagning i en tand som jag inte kunde laga på fem veckor p.g.a. hostan och när jag äntligen kunde gå till tandläkaren blev nya lagningen inte bra så jag har nu varit till tandläkaren 10 gånger sedan mars för samma sak. Samtidigt slog en talanglös men elak plagierande person till, kort före det att jag träffade en vacker idiot som snabbt gick upp i rök.


Best movie  Wuthering Heights from 2009. It happens to be one of my all-time favourite books so I was prepared to dislike the film but it was really good. When Catherine cries out: "I am Heathcliff!" you really, really believe it. The film also made me realise some things about people which, for some reason, the book didn't. I've never been able to understand why some people are deliberately mean, but look at this dialogue here: "You have no one who loves you. No matter how miserable you make us, we know that you are cruel because you are even more miserable".
Bästa filmen  Wuthering Heights från 2009. Det råkar vara en av mina favoritböcker så jag var beredd på att inte gilla filmen men den var väldigt bra. När Catherine skriker: "Jag är Heathcliff!" tror man verkligen, verkligen på det. Filmen fick mig också att inse lite saker om andra människor vilket boken av någon anledning inte lyckades med. Jag har aldrig riktigt fattat varför vissa människor är medvetet elaka men titta på den här dialogen: "Ni har ingen som älskar er. Oavsett hur olyckliga ni gör oss så vet vi att er grymhet beror på att ni är ännu olyckligare".Worst movie  This one. Click but be prepared for awfulness. 
Värsta filmen  Den här. Klicka men var beredd på uselhet.


Best fika  Hands down, Ladurée in Paris.
Bästa fika  Utan tvekan Ladurée i Paris.

Laduree Paris

Loveliest newcomer  My literature savvy fika friend Karin
Finaste nykomling  Min litteraturkunniga fikavän Karin


and also Vintagesmulor, a.k.a. Frida, whom I've only met three times but it feels like we grew up together. Except school wouldn't have been horrible and except for the fact that I'm much older.
och även Vintagesmulor, alias Frida, som jag bara träffat tre gånger men det känns som vi är barndomsvänner. Förutom att skolan inte hade varit lika hemsk då och förutom att jag är mycket äldre.

Cutest visitor
Sötaste besökaren

Most unexpected fun thing  The aquarium in Paris
Mest oväntade roliga sak  Akvariet i Paris


Most beautiful mms  A blossoming tree sent to me when it was very cold outside
Vackraste mms:et  Ett blomstrande träd som jag fick när det var jättekallt ute


photo by A

The bravest thing I did  Bought a swimsuit and went for a swim in the sea
Det modigaste jag gjorde  Köpte en baddräkt och simmade i havetThank you, afiori readers in over 60 countries, for all your kind comments and for dropping by often to see what this Swedish gal and her company are up to! Happy New Year!
Tack, afioriläsare i över 60 länder, för alla fina kommentarer och för att ni tittar in ofta och läser om vad den här svenska bruden och hennes företag håller på med. Gott nytt år!Share:

Thursday, December 30, 2010

Frozen butterfly / Fryst fjäril


Stuck inside a window / Fast i ett fönster

Share:

Today's find / Dagens fynd

A black dress which has long sleeves and transforms into a shirt! Bought it on sale at Farbror Alice. / En svart klänning som har långa ärmar och går att förvandla till en tröja! Köpt på rea på Farbror Alice.


You can wear it long or pull it up so it's a sort of draped short dress or long shirt. I also found a snazzy pair of tights...
Man kan låta den vara lång eller dra upp den så den blir en sorts kort draperad klänning eller lång tröja. Hittade också ett par snofsiga strumpbyxor...


I like to shop there because they print / spray their own bags! And no, I'm not getting any money for saying this, unfortunately... ;) The dress was a great deal though.
Jag gillar att handla där för de trycker / sprayar sina egna kassar! Och nej, jag får inget för att jag säger det här, tyvärr... ;) Däremot var klänningströjan ett fynd.


Share:

Wednesday, December 29, 2010

A kind of present / En sorts present

Thank you, Lotta Johansson, for the lovely... living koala hat! Totally made me warmer!
Tack så mycket Lotta Johansson för den fina... levande koalamössan! Jag blev verkligen varmare!

Share:

Tuesday, December 28, 2010

How I became a unicorn / Så blev jag en enhörning


I was clearly aiming for Narnia when I opened the wardrobe door. Well, I missed and hit my head.
Jag siktade helt klart på Narnia när jag öppnade garderobsdörren. Missade dock och träffade mig i huvudet i stället.


There's a sort of pink horn on my forehead now. Kind of makes me happy. I like unicorns. Kind of makes me feel as if I'm in Narnia. I should go lie down now. Note to self: Move your head when you open doors.
Nu har jag en sorts rosa horn i pannan. Det gör mig lite glad. Jag gillar enhörningar. Känns litegrann som att jag är i Narnia. Jag ska gå och lägga mig ned en stund. Kom ihåg: Flytta huvudet när du öppnar dörrar.


source unknown, as is the case with unicorns in general
källa okänd som med de flesta enhörningar

Share:

Just because it's Christmas, no one has to die / Bara för att det är jul behöver ingen dö


This here is my beautiful mum who made all the Christmas food... / Detta är min vackra mamma som lagade all julmat...


It was delicious! And better yet - not a single animal had to die just because we wanted to eat, just for fun or because of some imaginary traditional need for meat. I can assure you, we're not missing out on a thing. Quite the contrary...
Det var jättegott! Och ännu bättre - inte ett enda djur dog bara för att vi skulle äta, bara för att vi hade lust med det eller på grund av ett traditionellt och inbillat behov av kött. Jag kan försäkra er att vi inte gick miste om något. Tvärtom...


On the contrary... / Tvärtom...


On the contrary... / Tvärtom...


I think people try to block it out and pretend they are not eating the body of an animal who lived and died just because you wanted to eat it, who probably suffered and was not necessarily dead when they started to pull its body apart. (Why do I feel like I should apologize for writing this when it's the simple truth?)
Oh and here's my sister, waving here little wand, trying to enchant the world so people will care more about what they're eating. / Jag tror att folk försöker förtränga vad de egentligen äter, låtsas att det inte är kroppen av ett djur som levde och dog bara för att man hade lust att äta upp det, som antagligen led och inte nödvändigtvis dog innan man började slita sönder dess kropp. (Varför känns det som jag vill ursäkta att jag skriver det här när det bara är sanningen?) Och här är min syster, hon viftar lite med sitt trollspö, försöker förtrolla världen så att fler bryr sig om vad de stoppar i sig.


Please think a little bit about what - or who - you are eating. I'll give you flowers?
Snälla tänk litegrann på vad - eller vem - du äter. Du får blommor av mig?photos by me and my sister

 
Share:

Monday, December 27, 2010

Meringues and madness / Maränger och knasigheter


On Christmas Eve, my aunt asked what we wanted to have for dinner or fika at her place. "Berries..." said my sister. "Chocolate... sauce. Or cake," I said, "Ice cream... Maybe meringues and berries and chocolate sauce or chocolate fudge cake..." Well, today our wishes were granted...
På julafton frågade moster vad vi ville ha för mat eller fika hemma hos henne. "Bär..." sa min syster. "Choklad... sås. Eller kaka," sa jag. "Glass... Kanske maränger och bär och chokladsås eller kladdkaka..." Så idag uppfylldes våra önskningar...Unfortunately, my sister and I acted like this... / Dessvärre betedde vi oss så här, min syster och jag...
Eh.... sorry! And thank you so much!


Bye bye Christmas! Hejdå julen!


photos by me and Louise
Share:

Sunday, December 26, 2010

Christmas house / Julhus


and two cold santas / och två kalla tomtarSo... What have you been doing? Hope you're having a wonderful holiday / Så... vad gör ni? Hoppas ni har en jättefin helg
Share:

Saturday, December 25, 2010

...and for those who celebrate today / och till dem som firar idag

Merry Christmas! / God jul!My main activity today: / Min huvudsakliga aktivitet idag:

Share:

Friday, December 24, 2010

Merry Christmas! / God Jul!

This is me, freezing my little butt off for you, yes you, even though it's only -22F / -30C today, to say Merry Christmas or God Jul, the Swedish way, since we celebrate today! Yay!
Det här är jag när jag fryser min lilla rumpa av mig för din skull, just din, fast det bara är -30 grader idag, för att säga God Jul!
Maria-Thérèse Andersson

Maria-Thérèse Andersson Maria Therese Andersson afiori

Maria-Thérèse Andersson
photos by Louise Andersson


snöflingor snowflakes

Maria-Thérèse Andersson
Share:

Unexpected kindnesses and magical meetings / Oväntade vänligheter och magiska möten

It was so much fun having a mini shop for a couple of days. The first guy who talked to me saw my carousel photographs and told me he works at amusement parks sometimes and used to have his own carousel! Now he only has a really old spinning chocolate wheel. Someone told me about his dad who is a photographer and bought his first computer and digital camera when he was 81 after having used analogue cameras and darkrooms all his life. Someone didn't hold the door for me when I was carrying my entire shop into the building but he realised how much I was carrying, turned around and shouted: "I'm sorry! Hope you'll have a lovely afternoon!" and a young man who spoke broken Swedish helped me carry chairs and tables when I packed everything. Others who worked in the same building let me borrow things and asked if I needed something to eat. People were just incredibly helpful even though they were stressed.

Oh and someone hurried past and called out to me: "Your blog is great!" and there was this girl who looked at my things and I said "This is my poetry book" and she said "I know; I already have it".

Now I'm in Narnia, a.k.a. the winter palace where I'll be celebrating Christmas tomorrow.
It's -28F / -33C and I had dinner at midnight. Actually it's well past midnight and already Christmas so... good night!

Det var riktigt kul att ha en minibutik i ett par dagar. Den första mannen som pratade med mig såg karusellbilderna och sa att han jobbar på tivoli ibland och hade en egen karusell förut! Nu har han bara ett fint gammalt chokladhjul. Någon berättade om sin pappa som är fotograf och skaffade sin första dator och digitalkamera när han var 81; fram till dess hade han jobbat analogt. Någon höll inte upp dörren åt mig fast jag bar på hela min butik men han insåg hur mycket jag bar på, vände sig om och ropade: "Förlåt! Hoppas du får en jättefin eftermiddag!" och en ung man som talade bruten svenska hjälpte mig bära bord och stolar när jag höll på att packa ihop allt. Andra som jobbade i samma hus lät mig låna saker och frågade om jag ville ha något att äta. Folk var otroligt hjälpsamma med tanke på hur stressigt det var.

Jo och någon skyndade förbi och ropade: "Du har en jättebra blogg!" och det var en tjej som tittade på mina saker, "Det här är min diktbok" sa jag och hon sa "Jag vet, jag har redan den".

Nu är jag i Narnia, alias vinterpalatset där jag ska fira jul i morgon. Här är -33 grader och jag åt middag vid midnatt. Egentligen är det redan julafton nu så... god natt!
Share:

Tuesday, December 21, 2010

Teeny tiny afiori shop in town / En liten, liten afioributik i stan

Tomorrow I'm opening a mini shop in Härnösand in the Prisma galleria shopping centre. It's an afiori Christmas shop (temporary one) full of gifts like notebooks, albums, calendars, photographs, cards and jewellery! This is a collaboration with a handmade candle & gifts shop, Skare, which already has some of my items in their shop, so I'll be standing right outside their space tomorrow and Thursday, cuz you know, we celebrate Christmas on Friday here in Sweden. Yay!

I morgon öppnar jag en minibutik mitt i Härnösand, på bottenplan i Prismagallerian. Det blir en afiori-julbutik full av presenter: anteckningsböcker, album, almanackor, fotografier, kort och smycken! Detta är ett samarbete med Skare ljusfabrik som säljer fina handgjorda presenter och redan har några av mina saker i sin butik, så jag kommer att stå i direkt anslutning till dem, i morgon och på torsdag. Öppettider... Ska vi säga sådär mitt på dagen och tills det blir kväll? Kom och handla fina julklappar och hälsa på mig där! Jippi!
Share:

Sunday, December 19, 2010

Photo meme: Glitter / Fototriss: Glitter
The sparkle in these photos is the sunshine hitting my mum's lake. For this week's fototriss challenge. Another one of my bird photos is featured in this month's Yippie magazine and has a chance to become photo of the year, so if you'd like, please check it out and vote for me :)

Glittret i de här bilderna är solen som träffar ytan på min mammas sjö. För denna veckas fototriss. En annan fågelbild som jag tagit finns med i denna månads nummer av tidningen Yippie och har chans att bli årets bild, så om du har lust, titta gärna på den och rösta :)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig