Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, December 28, 2010

Just because it's Christmas, no one has to die / Bara för att det är jul behöver ingen dö


This here is my beautiful mum who made all the Christmas food... / Detta är min vackra mamma som lagade all julmat...


It was delicious! And better yet - not a single animal had to die just because we wanted to eat, just for fun or because of some imaginary traditional need for meat. I can assure you, we're not missing out on a thing. Quite the contrary...
Det var jättegott! Och ännu bättre - inte ett enda djur dog bara för att vi skulle äta, bara för att vi hade lust med det eller på grund av ett traditionellt och inbillat behov av kött. Jag kan försäkra er att vi inte gick miste om något. Tvärtom...


On the contrary... / Tvärtom...


On the contrary... / Tvärtom...


I think people try to block it out and pretend they are not eating the body of an animal who lived and died just because you wanted to eat it, who probably suffered and was not necessarily dead when they started to pull its body apart. (Why do I feel like I should apologize for writing this when it's the simple truth?)
Oh and here's my sister, waving here little wand, trying to enchant the world so people will care more about what they're eating. / Jag tror att folk försöker förtränga vad de egentligen äter, låtsas att det inte är kroppen av ett djur som levde och dog bara för att man hade lust att äta upp det, som antagligen led och inte nödvändigtvis dog innan man började slita sönder dess kropp. (Varför känns det som jag vill ursäkta att jag skriver det här när det bara är sanningen?) Och här är min syster, hon viftar lite med sitt trollspö, försöker förtrolla världen så att fler bryr sig om vad de stoppar i sig.


Please think a little bit about what - or who - you are eating. I'll give you flowers?
Snälla tänk litegrann på vad - eller vem - du äter. Du får blommor av mig?photos by me and my sister

 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig