Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, December 28, 2010

How I became a unicorn / Så blev jag en enhörning


I was clearly aiming for Narnia when I opened the wardrobe door. Well, I missed and hit my head.
Jag siktade helt klart på Narnia när jag öppnade garderobsdörren. Missade dock och träffade mig i huvudet i stället.


There's a sort of pink horn on my forehead now. Kind of makes me happy. I like unicorns. Kind of makes me feel as if I'm in Narnia. I should go lie down now. Note to self: Move your head when you open doors.
Nu har jag en sorts rosa horn i pannan. Det gör mig lite glad. Jag gillar enhörningar. Känns litegrann som att jag är i Narnia. Jag ska gå och lägga mig ned en stund. Kom ihåg: Flytta huvudet när du öppnar dörrar.


source unknown, as is the case with unicorns in general
källa okänd som med de flesta enhörningar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig