Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, December 31, 2010

The best and the worst of 2010 / Bäst och sämst under 2010

Best day  The day of my exhibition opening in Stockholm
Bästa dagen  Mitt vernissage i Stockholm

Best time of the year  Summer, are you kidding me?
Bästa tiden på året  Sommaren så klart!

photos by Louise and me

Most dramatic incident  When a car crashed near my mother's house on Midsummer and all the fire trucks and ambulances that came.
Mest dramatiska händelse  När en bil körde av vägen nära mammas hus på midsommar och det kom en massa brandbilar och ambulanser.Worst time of the year  Shortly after the outer wall in my apartment cracked and icy winds blew straight at me, I got almost pneumonia and when I was coughing blood I also lost a filling in a tooth which I couldn't fix for five weeks due to the coughing and when I finally did, the new filling kept breaking so I've been to the dentist for the same bloody thing 10 times since March. At the same time, a talentless but evil copycat struck, shortly before I met a beautiful idiot who quickly disappeared.

Värsta tiden på året  Kort efter det att ytterväggen till min lägenhet sprack och det blåste iskallt på mig fick jag nästanlunginflammation och medan jag hostade blod tappade jag en lagning i en tand som jag inte kunde laga på fem veckor p.g.a. hostan och när jag äntligen kunde gå till tandläkaren blev nya lagningen inte bra så jag har nu varit till tandläkaren 10 gånger sedan mars för samma sak. Samtidigt slog en talanglös men elak plagierande person till, kort före det att jag träffade en vacker idiot som snabbt gick upp i rök.


Best movie  Wuthering Heights from 2009. It happens to be one of my all-time favourite books so I was prepared to dislike the film but it was really good. When Catherine cries out: "I am Heathcliff!" you really, really believe it. The film also made me realise some things about people which, for some reason, the book didn't. I've never been able to understand why some people are deliberately mean, but look at this dialogue here: "You have no one who loves you. No matter how miserable you make us, we know that you are cruel because you are even more miserable".
Bästa filmen  Wuthering Heights från 2009. Det råkar vara en av mina favoritböcker så jag var beredd på att inte gilla filmen men den var väldigt bra. När Catherine skriker: "Jag är Heathcliff!" tror man verkligen, verkligen på det. Filmen fick mig också att inse lite saker om andra människor vilket boken av någon anledning inte lyckades med. Jag har aldrig riktigt fattat varför vissa människor är medvetet elaka men titta på den här dialogen: "Ni har ingen som älskar er. Oavsett hur olyckliga ni gör oss så vet vi att er grymhet beror på att ni är ännu olyckligare".Worst movie  This one. Click but be prepared for awfulness. 
Värsta filmen  Den här. Klicka men var beredd på uselhet.


Best fika  Hands down, Ladurée in Paris.
Bästa fika  Utan tvekan Ladurée i Paris.


Loveliest newcomer  My literature savvy fika friend Karin
Finaste nykomling  Min litteraturkunniga fikavän Karin


and also Vintagesmulor, a.k.a. Frida, whom I've only met three times but it feels like we grew up together. Except school wouldn't have been horrible and except for the fact that I'm much older.
och även Vintagesmulor, alias Frida, som jag bara träffat tre gånger men det känns som vi är barndomsvänner. Förutom att skolan inte hade varit lika hemsk då och förutom att jag är mycket äldre.

Cutest visitor
Sötaste besökaren

Most unexpected fun thing  The aquarium in Paris
Mest oväntade roliga sak  Akvariet i Paris


Most beautiful mms  A blossoming tree sent to me when it was very cold outside
Vackraste mms:et  Ett blomstrande träd som jag fick när det var jättekallt ute


photo by A

The bravest thing I did  Bought a swimsuit and went for a swim in the sea
Det modigaste jag gjorde  Köpte en baddräkt och simmade i havetThank you, afiori readers in over 60 countries, for all your kind comments and for dropping by often to see what this Swedish gal and her company are up to! Happy New Year!
Tack, afioriläsare i över 60 länder, för alla fina kommentarer och för att ni tittar in ofta och läser om vad den här svenska bruden och hennes företag håller på med. Gott nytt år!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig