Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, December 30, 2010

Today's find / Dagens fynd

A black dress which has long sleeves and transforms into a shirt! Bought it on sale at Farbror Alice. / En svart klänning som har långa ärmar och går att förvandla till en tröja! Köpt på rea på Farbror Alice.


You can wear it long or pull it up so it's a sort of draped short dress or long shirt. I also found a snazzy pair of tights...
Man kan låta den vara lång eller dra upp den så den blir en sorts kort draperad klänning eller lång tröja. Hittade också ett par snofsiga strumpbyxor...


I like to shop there because they print / spray their own bags! And no, I'm not getting any money for saying this, unfortunately... ;) The dress was a great deal though.
Jag gillar att handla där för de trycker / sprayar sina egna kassar! Och nej, jag får inget för att jag säger det här, tyvärr... ;) Däremot var klänningströjan ett fynd.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig