Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, September 1, 2013

Twist and shout

Maria-Thérèse Sommar
 
Yesterday I spent time with someone I've missed and then went to last night of the season at a summer restaurant / pub / music place...
I går var jag och hälsade på någon jag saknat och senare var det dags för säsongens sista kväll på Hamnkrogen...

 
Danced like crazy with Johanna to this:
Dansade som en galning med Johanna till denna:
 

 
We twisted and shouted

 
Johanna

 
Eightballs

 
On my way home I saw three fist fights and a large frog in the pouring rain. Very good evening. Apart from the fist fights.
På hemvägen såg jag tre slagsmål och en stor groda i hällregnet. Väldigt bra kväll förutom slagsmålen.
 
 
photos of me taken by Johanna
 

 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig