Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 3, 2013

It appears I still cannot fly / Tydligen kan jag inte flyga nu heller

 
These are a few pics I took today of me and fika and David, before I rescued my camera which fell off the tripod, by jumping across a table, hurting my wrist and toes and ankles and stomach and basically a lot of body parts when I landed on the table and then on the floor but with the camera in my hand. Phew!
 
Här är några bilder som jag tog i dag på mig och fika och David, precis innan jag räddade min kamera som föll från stativet genom att försöka flyga över ett bord, landa ganska hårt på bordet och därefter golvet och slå handled, vrister, tår, under revbenen och diverse andra kroppsdelar, men kameran landade i handen. Puh!


 
This is David. We talked about zombies, music and books.
Det här är David. Vi pratade om zombier, musik och böcker.

 
My raven necklace.
Fågelhalsband.

 
Shortly before I watched my camera fall in slow motion and really hurt myself while catching it. Ouch!
Precis innan jag såg min kamera falla i slow motion och gjorde illa mig lite överallt när jag fångade den. Ao!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig