Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 20, 2013

A very small party / Ett väldigt litet kalas

 
Had a party to which I only invited myself.
Hade ett kalas som jag bara bjöd in mig själv till.
 


 


 
It's been raining like crazy for almost an entire week until today. I had planned to take different photos but it became pitch dark around six, so instead I lit some candles and ate my cookies ;)
 
Det har regnat våldsamt i nästan en vecka fram till i dag. Hade tänkt ta helt andra bilder men det blev tvärmörkt runt klockan sex, så i stället tände jag lite ljus och åt upp mina kakor ;)
Share:

Wednesday, September 18, 2013

before the wolf came / innan vargen komShare:

Monday, September 16, 2013

In a garden in Härnösand / I en trädgård i Härnösand

 
These are some photos I took Friday when I visited a garden here in Härnösand. It was really warm and sunny and lots to see.
Här är några bilder som jag tog i fredags när jag besökte Vårsta diakonigårds trädgård här i Härnösand. Det var riktigt varmt och soligt och massor att se.


Maria-Thérèse Sommar

Share:

Tuesday, September 10, 2013

Stairway to heaven? / Regnbågstrappa till Härnösands domkyrka

 
Last night, someone painted the church steps in Härnösand to look like a rainbow... Isn't it pretty?
Natten till i dag målades domkyrkans trappa i Härnösand som en regnbåge. Är det inte fint?!
 
 
wheee! photo by Eva Söderberg
pride rainbow cathedral church steps regnbåge trappa Härnösand
 
Share:

Monday, September 9, 2013

Industrial photos / Industribilder

 
These are some of the photos I took for an article a few days ago at a company called EdmoLift when there were lots of students there on a guided tour. More photos here.

De här bilderna tog jag för några dagar sedan när jag gjorde reportage åt Härnösandsföretag.se. De är från företaget EdmoLift som bjudit in studenter på rundtur. Läs artikel här och se fler bilder här.

foto: Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand, industribilder

EdmoLift, industribilder, foto: Maria-Thérèse Sommar, fotograf HärnösandShare:

Saturday, September 7, 2013

An opposite day / En tvärtemotdag

 
Maybe fate decided to make up for that day when I fell and hurt myself everywhere and had to postpone a deadline and... well... Today was really warm and sunny; I met a couple of friends who joined me for ice cream, had a photo shoot and then got a Subway sandwich super cheap with a free cookie (?!) On my way home, a nice Cadillac stopped. It was Kalle, my former mechanic, who took me for a spin and drove me home. Awesome day! Now I'm off to shoot a "dance marathon".
 
Kanske ödet hade lust att gottgöra den där dagen då jag slog mig ungefär överallt och var tvungen att skjuta fram en deadline och så vidare... I dag var det soligt och härligt varmt. Träffade ett par polare på stan och åt glass på torget, därefter ett snabbt fotojobb och så fick jag en Subwaymacka till personalpris (?!) med gratis kaka. På vägen hem stannade en tjusig Cadillac. Det var Kalle, min förra bilmekaniker, som tog med mig på en liten tur och körde hem mig. Riktigt bra dag! Nu ska jag strax iväg och fotografera Dansmaran. 


 
wheeee!
Share:

Tuesday, September 3, 2013

It appears I still cannot fly / Tydligen kan jag inte flyga nu heller

 
These are a few pics I took today of me and fika and David, before I rescued my camera which fell off the tripod, by jumping across a table, hurting my wrist and toes and ankles and stomach and basically a lot of body parts when I landed on the table and then on the floor but with the camera in my hand. Phew!
 
Här är några bilder som jag tog i dag på mig och fika och David, precis innan jag räddade min kamera som föll från stativet genom att försöka flyga över ett bord, landa ganska hårt på bordet och därefter golvet och slå handled, vrister, tår, under revbenen och diverse andra kroppsdelar, men kameran landade i handen. Puh!


 
This is David. We talked about zombies, music and books.
Det här är David. Vi pratade om zombier, musik och böcker.

 
My raven necklace.
Fågelhalsband.

 
Shortly before I watched my camera fall in slow motion and really hurt myself while catching it. Ouch!
Precis innan jag såg min kamera falla i slow motion och gjorde illa mig lite överallt när jag fångade den. Ao!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig