Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 20, 2013

A very small party / Ett väldigt litet kalas

 
Had a party to which I only invited myself.
Hade ett kalas som jag bara bjöd in mig själv till.
 


 


 
It's been raining like crazy for almost an entire week until today. I had planned to take different photos but it became pitch dark around six, so instead I lit some candles and ate my cookies ;)
 
Det har regnat våldsamt i nästan en vecka fram till i dag. Hade tänkt ta helt andra bilder men det blev tvärmörkt runt klockan sex, så i stället tände jag lite ljus och åt upp mina kakor ;)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig