Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, September 16, 2013

In a garden in Härnösand / I en trädgård i Härnösand

 
These are some photos I took Friday when I visited a garden here in Härnösand. It was really warm and sunny and lots to see.
Här är några bilder som jag tog i fredags när jag besökte Vårsta diakonigårds trädgård här i Härnösand. Det var riktigt varmt och soligt och massor att se.


Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig