Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 15, 2012

Lately / Den senaste tiden


Been to a gorgeous place close to Örnsköldsvik to shoot properties for a real estate agent. The properties are owned by an ex policeman who invited me into his tiny barracks on a meadow to have coffee and delicious pastries he had baked himself. 
Varit till ett jättefint ställe nära Örnsköldsvik för att fotografera tomter åt en mäklare. Tomterna ägs av en f.d. polis som bjöd in mig i sin lilla barack på en äng på kaffe och bullar som han bakat.
Then I went to the closest town to buy some frames and found a super cute bag...
Sedan åkte jag in till närmaste staden, alltså Örnsköldsvik, för att köpa ramar, och jag hittade en jättesöt väska...


...and two dresses (the red one as well) on a super sale!
...och två klänningar (den röda också) på rejäl rea!


Apart from this, I've been doing preparatory PR work for a new business, writing articles and taking photos, acted as a vampire in vampire musical movie Master of the Moon and - and this is a very big and - prepared a wedding. Can tell you no more until Saturday.
Förutom detta har jag gjort förberedande jobb åt ett nytt företag, skrivit artiklar och fotograferat, spelat vampyr i vampyrmusikalfilmen Master of the Moon och - och det här är ett väldigt stort och - förberett inför ett bröllop. Kan inte säga mer om det förrän lördag.Share:

6 comments

ArtSnark said...

beautiful scenery & self portrait :) Hope this day finds you well

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Thank you :) :)

Katarina Cinnamon said...

Gullig väska och söt klänning på en söt tjej :-)

Cecilia N said...

Väntar till lördag alltså.
Ska du på Murberget och äta på söndag? Internationella festen!

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Tack!
Cecilia: näpp, då är jag låångt bort. Till ev. tjuvar som läser detta: jag har med mig alla värdesaker men ni kan få städa om ni vill.

The Gossamer Tearoom said...

How fun! Cannot wait to hear about your surprises!!

Hugs to you,

Betty

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig