Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, July 3, 2012

Around my apartment / Grejer hos mig


A small jacket and a deer tote bag from my favourite shop Monki
En liten jacka och en rådjursväska från min favoritaffär Monki


Gorgeous hairclips bought on sale at about 90% off..!
Vackra hårspännen som jag hittade på rea, cirka 90% billigare..!


Peonies on my work table to keep me happy :)
Pioner på skrivbordet för att hålla mig på bra humör :)


Signed photographs of birds from my shop, now on their way to America.
Signerade fotografier av fåglar från min internationella butik, nu på väg mot USA.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig