Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, July 7, 2012

A staycation day / En hemesterdag

Soon, very soon, I will be travelling somewhere else - do drop by next week - but I am having a grand time this weekend staying with my mum and sister and sister's boyfriend and kittens. Two lovely, sunny days again (finally!), then more rain and cold but we made a cute summer sofa out of an old bed on the veranda. 
Snart kommer jag att åka någon annanstans - titta in nästa vecka - men just nu har jag en jättefin helg hos mamma med syster, systerpojkvän och kattungar. Två soliga, fina dagar igen (äntligen!), sedan mera regn och kyla men i dag gjorde vi i ordning en söt sommarsoffa på altanen.


 I also brought my office (computer, afiori notebooks, phone and markers) so I could work a bit in a nicer environment. 
Jag tog med mig kontoret (dator, afiori-anteckningsböcker, telefon, färgpennor) så att jag kunde jobba lite också i fredags i en finare miljö. Yesterday we went with my aunt and her guy to a folk museum nearby; it told the history of people who lived around here and there was also fika served and a flea market in another building. 
I går följde vi med moster och hennes karl till en hembygdsgård i närheten, i Gransjö, där det fanns en massa information om förr i tiden och berättelser om människorna som bodde runt Helgum. Fanns även gott fika och en loppis. 

There were photos of my aunts, uncles, grandma and my mum as a baby in one of the albums! 
Det fanns bilder på mina mostrar, morbröder, mormor och mamma när hon var bebis i ett album!


Everyone bought something at the flea market...
Alla handlade något på loppisen...


Me, I bought two books and got a mini plate for free :) Inspired by the Donna Leon book cover, I went home and bought two plane tickets...
Själv köpte jag två böcker och fick en gratis pytteliten tallrik :) Inspirerad av omslaget till Donna Leon-boken gick jag sedan hem och bokade två flygbiljetter...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig