Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 22, 2012

Snow fox

foto: Maria-Thérèse Sommar

There was heavy snowfall during the weekend... And I saw three foxes on my way to my mum's house and three on my way home.
Det snöade mycket i helgen... Och jag såg tre rävar när jag var på väg till mamma och tre på vägen tillbaka.

Fotograf Maria-Thérèse Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig