Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, April 25, 2012

On top of things / Ingen fara på taket


Yesterday I shot a restaurant on top of a mountain and today I took some photos for an interview on top of the library roof in Härnösand. Also met a super cute family during a short break (very rare these days) at a café.
I går fotograferade jag en restaurang på ett berg och i dag tog jag några bilder till en intervju på taket till Sambiblioteket i Härnösand. Träffade även en jättesöt familj under en av mina numera väldigt sällsynta fikapauser."What have you done today?" the older boy asked. "Where are you going now, what are you going to photograph now?"
"Vad har du gjort i dag?" frågade den äldre pojken. "Vad ska du göra nu, vad ska du fota nu?"

photo by Amanda Lind
I said... I am going home to work on some writing and look at all the photos I took today way up on a roof...
Jag sa att jag ska gå hem och jobba med lite skrivande och titta igenom bilderna jag tog i dag högt upp på ett tak...
The view was cool inside the library as well, standing like this, many floors above ground...
Utsikten var inte illa inne i biblioteket heller när jag stod så här, många våningar ovanför marken...


Time to wind down and stay grounded with some translation work.
Dags att komma ned på jorden igen och varva ned med lite översättningsjobb.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig