Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, April 20, 2012

Apa the cat's fourth life / Katten Apas fjärde liv

Hello, hello! I have so much to tell you about what I did in Stockholm but many, many photos to sort through so first of all, these are the dramatic events I referred to earlier this week.
Hej, hej! Jag har så mycket att berätta om vad jag gjorde i Stockholm men även många, många fotografier att gå igenom så här kommer först de dramatiska händelserna jag refererade till tidigare i veckan. 

photo by Margareta
You may remember Apa, the cat I gave to my neighbour because I saw on Facebook that he needed a new home or he would be put down (and he was just one year old). I really thought my neighbour would keep him forever because she loved him and he seemed to really enjoy living there. He's such an easygoing cat, but the thing is, he's never been outdoors and last Sunday my neighbour told me over a cup of coffee that she was going to put him down - simply because he had seemed unhappy and bored lately in her small apartment (much smaller than mine) and she felt she wasn't able to let him go outside.

Ni kommer kanske ihåg Apa, katten som jag gav till min granne när jag såg på Facebook att han skulle avlivas om han inte fick ett nytt hem - och han var bara ett år gammal. Jag trodde verkligen min granne skulle behålla honom för alltid, hon var så förtjust i honom och han trivdes verkligen där. Han är så lätt att ha att göra med men saken är att han aldrig varit utomhus och förra söndagen berättade min granne över en kopp kaffe att Apa börjat verka olycklig och uttråkad i hennes lägenhet - som är mycket mindre än min - och hon tyckte inte att hon hade möjlighet att låta honom gå ut heller. 

Apa reading Ingrid Betancourt

I was shocked. He's a perfectly healthy, super nice and clever young cat. And she didn't want him to have to move again - it would be his fourth place after the girl who got into university in Stockholm and couldn't keep him, and her mum couldn't keep him, and my neighbour couldn't keep him... And I've been very allergic before, live in the same building and have to be able to just go anywhere at any time... But I thought - no way in hell are you going to kill my cat. Because I do sort of think of him as my cat, or my friend, since I saved him once before.

Jag blev alldeles ställd. Han är en fullt frisk, jättesöt, gosig och klok ung katt. Hon ville inte att han skulle behöva flytta en gång till för det skulle bli hans fjärde hem efter tjejen som kom in på universitet i Stockholm och inte kunde behålla honom, hennes mamma som inte kunde behålla honom och min granne som inte kunde behålla honom... Jag har varit väldigt allergisk tidigare, bor ju i samma hus och behöver kunna bara åka vart som helst när som helst. Men jag tänkte - aldrig i helvete att du dödar min katt. För det är lite så jag tänker på Apa sedan jag räddat honom första gången.So... I went on Facebook, linked to my Apa album and asked for help, and there was help. But my neighbour hesitated. She wanted to be sure Apa would end up in a nice home or she preferred that he'd die.

Så... Jag gick in på Facebook, länkade till mitt Apa-album och bad om hjälp, och hjälpen kom.
Men min granne tvekade. Hon ville att Apa skulle komma till ett bra hem, annars skulle han hellre få dö.


I visited Annelie and Bernt, a super nice couple with two young children, a house in the countryside, two cats and a dog, and took a photo of them to show my neighbour to prove they were nice people, and took photos of the surroundings - a huge area for a cat to play in and run like hell and catch mice... I actually put the couple through an interview of sorts, including references, and they passed with flying colours. And fortunately, my neighbour was convinced.

Jag hälsade på Annelie och Bernt, ett jättetrevligt par med två barn, ett hus på landet, två katter och en hund och tog en bild på dem för att visa min granne att det är trevliga människor, och fotograferade omgivningen - stora, stora områden för en katt att springa runt i av helsicke och fånga råttor... Faktiskt fick paret genomgå en riktig liten intervju - inklusive referenser - som de klarade med glans. Som tur var övertygade detta min granne.


The next day, my neighbour packed his things and I drove him to his new home. He was on the passenger seat next to me in one of those little cages and only meowed twice. I tried to keep his spirits up by singing little cat songs to him and talking about all the cool things he'd be able to do in his new home. He stuck his paw out and held my hand. I was honestly afraid that the huge dog or the two other cats would scare him.

Nästa dag packade grannen alla Apas grejer och jag körde honom till sitt nya hem. Han satt i en sådan där liten bur på passagerarsätet bredvid mig och jamade till bara ett par gånger. Jag försökte peppa honom genom att sjunga små kattsånger och prata om alla härliga saker han skulle kunna göra på det nya stället. Han stack ut tassen och höll mig i handen. Ärligt talat var jag rädd att den jättestora hunden eller de andra två katterna skulle skrämma honom.


Apa instantly liked Bernt and seemed curious and excited, even though he was slightly confused when one of the cats hissed at him. I hear she's stopped hissing and started kissing him now.

Apa tyckte genast bra om Bernt och verkade glad och förväntansfull, även om han såg något förvirrad ut när en av katterna fräste åt honom. Jag har dock hört att hon har slutat fräsa och börjat pussas nu.And Apa... Och Apa...


...has all of this and I hope his fourth life will be his last, and a very long one.
...har allt det här och jag hoppas att hans fjärde liv blir både långt och hans sista.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig