Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, April 18, 2012

Cherry trees and bumble bees in Stockholm / Körsbärsträd och humlor i Kungsträdgården, Stockholm


Hello, hello from Stockholm. I'm here to photograph an author and his performance; will show you those photos later on (will take the portraits tomorrow) but here's something I saw today... Gorgeous pink cherry blossoms, even though I saw on Facebook that Stockholm was covered with lots of new snow just a couple of days ago.
Hej från Stockholm! Jag är här och fotograferar författare och en föreställning; återkommer med bilder från det senare (och ska ta porträtten i morgon) men här är något fint som jag såg i dag... Tjusiga, rosa körsbärsblommor i Kungsträdgården, trots att jag såg på Facebook att Stockholm fått massa nysnö bara för ett par dagar sedan. 
Maria-Thérèse Sommar

A kind stranger took a photo of me...
En vänlig främling tog en bild på mig...

...so I took one of her!
...så jag tog en på henne!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig