Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, June 27, 2011

A balanced caterpillar and what I wore / En balanserande larv och vad jag hade på mig


How appropriate to find a caterpillar during the Mad Tea Party / Midsummer weekend, after an Alice-inspired photoshoot!
Så lämpligt att hitta en larv efter en Alice i Underlandet-inspirerad fotografering, den helg då man firar midsommar och har sitt årliga Mad Tea Party!


It was my mum who lured me into the forest to look at these:
Det var min mamma som lockade in mig i skogen för att titta på dessa:


This is what I had to wear because of the mosquitoes! There was a cloud of them around me at all times. When I zipped up the jacket they attacked my lips! Of course, I also realised there were probably bears in the forest and hurried out, but I did get some good shots.
Detta är vad jag hade på mig på grund av myggen! Hade ett moln runt mig hela tiden. När jag drog upp blixtlåset i jackan attackerade de mina läppar! Sedan kom jag på att det antagligen fanns en massa björnar i skogen så jag skyndade mig ut, men jag hann få några bra bilder.

photo by Anna Olofsson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig