Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 29, 2011

Picking flowers with my mum / Plockat blommor med mamma


She lives between a forest and a meadow and a lake. Hon bor mellan en skog och en äng och en sjö.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig