Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, May 28, 2011

Cookie partay, bumblebee, cherry tree / Kakkalas, humla, körsbärsträd


Here it is very cold... Luckily, I was invited to a cookie partay today! My aunt had baked lots of beautiful pastries... / Här är väldigt kallt... Som tur är blev jag inbjuden till ett kakkalas i dag! Min moster hade bakat massor av fina kakor...Outside, a bumblebee was doing its best to help spring along...
Utomhus höll en humla som bäst på att hjälpa våren på traven...Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig