Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 23, 2011

A roadtrip / En resa och Enligt Bodil Malmsten

Monday afternoon I suddenly found myself with a theatre ticket in my hand, or actually, a seat reserved for me at a theatre almost three hours away. It was four hours until the performance by one of Sweden's most well-known and loved authors, Bodil Malmsten, would start. I packed chocolate, bananas and soymilk, jumped in the car and drove towards Östersund.
I måndags på eftermiddagen hade jag plötsligt en teaterbiljett i min hand. Rättare sagt, en plats reserverad åt mig på en teater som var nästan tre timmar bort och det var fyra timmar tills föreställningen, Enligt Bodil Malmsten, skulle börja. Jag packade snabbt choklad, bananer och sojamjölk, hoppade in i bilen och körde mot Östersund.


I saw sixteen deer! First this group of ten and then six more on a lake next to them.
Jag såg sexton rådjur! Först de här tio och sedan sex till på en sjö bredvid.


The road was really beautiful with lots of nice views of blue mountains and deep valleys. This is when I approached Östersund after driving 220 km / 136 miles.
Vägen var jättevacker med massa fina utsikter mot blå berg och djupa dalar. Det här är när jag närmade mig Östersund efter 22 mil.


Very happy to have found my way - thanks to my aunt's husband Olle straight into a parking house close to the theatre. I arrived at the theatre well in time to this here seat... Cool, huh? Thank you, B!
Väldigt glad över att inte ha kört vilse - tack vare min mosters man Olle hittade jag rakt in i ett parkeringshus nära teatern. Kom fram till teatern i god tid till den här stolen... Coolt, eller hur? Tack B!


Not so cool during intermission when the sign stuck to my long hair and ended up across my behind without me noticing it! Ha! Luckily, there was someone who made me aware of it and painlessly removed the tape from my hair.
Inte så coolt i pausen när jag klev upp med skylten fastklistrad i mitt långa hår, svävandes över baken! Ha! Som tur var sa någon till mig och tog försiktigt loss tejpen.

Enligt Bodil Malmsten foto: Maria-Thérèse Andersson

The performance was so so so good! Bodil Malmsten read from her books and also portrayed the characters in different ways. There were music and video parts as well. Frankly, too good to describe. You all need to learn Swedish and until then, you can read her book The Price of Water in Finistère.
Föreställningen var jättejättebra! Bodil läste ur sina böcker och gestaltade personer i dem på olika sätt. Det var musik- och videoinslag också. Faktiskt för bra för att jag ska kunna beskriva det här. Ni får sno på och boka biljetter till de sista föreställningarna, se www.bodilmalmsten.se och Bodils hemsida www.finistere.se.


Late at night, I abandoned my beliefs and had more coffee at the only place that was open.
Sent på natten svek jag mina ideal och drack mer kaffe på det enda stället som var öppet.


Happy and wide awake, I drove back home and arrived during early morning hours.
Glad och supervaken körde jag tillbaka mot Härnösand och kom hem under tidiga morgontimmar.


The moon was huge and orange. I stopped to take a few photos and had a bit of a scare because it was so dark around me that I couldn't see my car even though it was just a few yards away. Luckily I had removed the key, so I pushed it and made my car blink!
It was the first time I've driven this far in one day and it went a lot better than I thought. Instead of falling asleep, I replayed the performance in my head and it was basically a really great day!
Månen var jättestor och orange. Jag stannade någonstans nära Hammarstrand för att fotografera den och blev lite rädd för det var så mörkt runtomkring mig att jag inte såg bilen fast den bara var några meter bort. Som tur var hade jag tagit ur nyckeln och kunde trycka på den så bilen blinkade!
Det var första gången jag kört så här långt på en dag men det gick mycket lättare än jag trott. I stället för att somna spelade jag sedan upp föreställningen i huvudet och det var helt enkelt en väldigt bra dag!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig