Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, September 13, 2010

Sssssch... Don't tell anyone / Sssssch... Säg det inte till någon

but today I snuck into the secret garden again. Totally worth it. These are some of my encounters.
men idag smög jag in i den hemliga trädgården igen. Verkligen värt det. Här är några av mina möten.


Later, strangeness ensued as usual but I thought I should show you these normal photos first...
Senare började det i vanlig ordning hända underligheter, men jag tänkte att jag skulle visa dessa normala fotografier först...
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig