Colours / Färger

from yesterday, on a dark and dreary, rainy day
från igår, idag en mörk och trist och regnig dag