Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, September 13, 2010

Invasion of little birds / Invasion av små fåglar

I've taken lots and lots of photos today and was just about to sort through them when a loud chatter distracted me and the sounds of hundreds of wings
Idag har jag tagit många nya bilder och skulle precis sortera igenom dem när jag blev distraherad av ett högt tjattrande och ljudet av hundratals små vingar


Masses of small birds flying from lawn to lawn in town
Massor av små fåglar som flög från gräsmatta till gräsmatta


I tried to film some of them with my mobile phone but you can't hear their deafening sounds, or perhaps it really was deafening
Jag försökte filma några av dem med mobiltelefonen men man kan inte höra det öronbedövande ljudet eller så är det jag som blev döv på riktigt


Okay. You ate all the berries and whatever it was you found on the lawn? I can look at my other 280 photos now?
Ok. Har ni ätit upp alla bär och vad som nu var så gott i gräsmattan? Får jag kolla igenom de andra 280 bilderna nu?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig