Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 15, 2010

Just a movie star I ran into in Paris / Bara en filmstjärna jag stötte på i Paris

I was walking from Place du Tertre to Sacre Coeur and stopped to take photos of some cracks in the wall of an old building when I saw someone very familiar and very beautiful. Aishwarya Rai, one of India's most famous actresses and former Miss World! She was in the midst of a photoshoot. I only took this one from a distance because security guy was polite but tense. (Click to enlarge.)


Jag gick från Place du Tertre mot Sacre Coeur, stannade för att fotografera sprickorna i ett gammalt hus när jag såg ett bekant och väldigt vackert ansikte. Aishwarya Rai, en av Indiens mest kända skådespelerskor och före detta Miss World! Hon var mitt inne i en fotografering. Jag tog bara den här bilden på avstånd för säkerhetsvakten var artig men spänd. (Klicka för att förstora.)


Another peculiar thing happened in the evening. I was sitting by an old carousel writing postcards when a tiny sparrow flew into my head! It didn't crash into me but its wing brushed my hair.
En annan märklig sak hände på kvällen. Jag satt vid en gammal karusell och skrev vykort när en liten sparv flög rakt in i huvudet på mig! Den kraschade inte in i mig men vingen åkte genom mitt hår.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig