Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 16, 2010

Press! Fashion press! Modepress!


Issue 9 of Viva La Moda magazine has just been published. My photo is photo of the month! Yay! *brags*
Viva La Moda magazine har nyss kommit ut. Mitt foto är månadens fotografi! Jippi! *skryter*
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig