Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, June 17, 2010

Carousel

Maria-Thérèse Sommar

Two photos of the 19th century Italian carousel close to Sacre Coeur
Två fotografier från den italienska 1800-talskarusellen nära Sacre Coeur
Fotograf: Maria-Thérèse Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig