Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, June 17, 2010

Exhibition tomorrow / Utställning i morgon, Kulturbygden, Sollefteå


I have a lot more to tell you about Paris but it will have to wait, because I barely got off the plane before I started to work as a madwoman preparing my exhibition which opens tomorrow at a new arts and culture venue, Kulturbygden, in Sollefteå.
Jag har mycket mer att berätta om Paris men det får vänta, för knappt hann jag kliva av planet förrän jag började jobba som en galning inför min uställning som öppnar i morgon då evenemanget Kulturbygden startar i Sollefteå i ett nytt kulturhus.


I am one of 14 artists (!) and will be showing 11 pieces.
Jag är en av 14 (!) konstnärer och kommer att visa 11 verk.


There will be music, an introduction speech by Hervor Sjödin and lots more.
Det kommer att bli musik, invigningstal av Hervor Sjödin och mycket mer.


This is how I chose my photographs and photo paintings, by the way. I printed out miniatures, moved them around and took away images until I was happy. They tell a story of sorts. As a bonus, in this photo you see the scar from when I accidentally stabbed myself in the hand at a previous exhibition (beneath my thumb). This exhibition is not hung by me (first time that happens) which is fine by me!
Så här valde jag förresten ut fotografierna och fotomålningarna. Jag gjorde miniatyrer som jag flyttade runt och tog bort bilder tills jag var nöjd. De utgör en sorts berättelse. Som en liten bonus ser ni här ärret från när jag av misstag högg mig i handen (under tummen) på en tidigare utställning. Denna utställning hängs inte av mig - första gången - och det är faktiskt jätteskönt!


Kulturbygden
Hamnmagasinet, Djupövägen, Sollefteå
18/6 kl. 19


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig