Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, June 19, 2010

Princess Victoria, I want my tiara back / Prinsessan Victoria, jag vill ha tillbaka min tiaraI wasn't going to mention the wedding. I was going to boycott the whole thing, especially after spending a day in Stockholm last week after my trip to Paris and seeing their faces everywhere, princess Victoria and recently-turned-prince Daniel. I certainly wasn't going to blog about it.
Jag tänkte inte nämna bröllopet. Jag tänkte bojkotta alltihop, i synnerhet efter att jag var i Stockholm en dag förra veckan efter resan till Paris och såg deras ansikten överallt, prinsessan Victoria och nyblivna prins Daniel. Jag tänkte absolut inte blogga om det.


I did watch the wedding, like most people, I suppose. I watched Victoria controversially enter the church with her father, the king of Sweden, the American way, and disregarding my views on marriage and monarchy, I must say that I'm glad she did whatever she pleased because she probably doesn't have much control over the rest of her life. What's that quote about rather crying in a Rolls Royce?
Jag tittade på bröllopet, i likhet med de flesta, antar jag. Jag såg Victoria kontroversiellt gå in i kyrkan tillsammans med pappa kungen av Sverige på det amerikanska viset, och oavsett vad jag tycker om äktenskap och monarki är jag glad att hon gjorde som hon behagade, för i övrigt har hon nog inte mycket kontroll över sitt eget liv. Hur var det där citatet om att hellre gråta i en Rolls Royce?


I firmly believe that everyone can be a princess. Or a prince, or a queen, or a king or any of the strange titles people walked into the church carrying, encrusted with diamonds and medals which they had done nothing to deserve. Perhaps they can be seen as consolation prizes? Your life will be owned by others; there will be constant spectators, but at least you get a medal, ten medals; they don't fit on your chest but you can always string them around your neck, wear them in your hair or on your belly?
Jag tycker bestämt att alla som vill ska få vara prinsessa. Eller prins, eller drottning, eller kung eller vilken som helst av de märkliga titlar folk gick inbärande med i kyrkan, tyngda under diamanter och medaljer som de inte egentligen gjort något för att förtjäna. Kanske de kan ses som tröstpriser? Era liv kommer att ägas av andra; det kommer alltid att finnas åskådare men ni får åtminstone en medalj, tio medaljer; de får inte plats på bröstet allihop men du kan trä dem runt halsen, stoppa dem i håret eller sätta fast dem på magen?


I had fika worthy of royalty along with others who financed the wedding, the dresses, the beautiful tiaras. Dear Victoria and Daniel, you are pretty and so much in love. It is very cute, but we cannot have a monarchy just because it's pretty. OR - like the owner of my favourite café says - we could elect the royalty based on personal qualities and they could change every ten years or so. Every five years, perhaps.
Jag fikade kakor värda en kung tillsammans med andra som finansierat bröllopet, klänningarna, de vackra tiarorna. Kära Victoria och Daniel, ni är så söta och förälskade. Det är sött alltihop, men vi kan inte ha monarki bara för att ni är fina. ELLER - som ägaren till mitt favoritcafé säger - vi skulle kunna välja kungligheterna baserat på deras personliga egenskaper och kungligheterna kunde bytas ut vart tionde år eller så. Vart femte kanske.


I don't envy you for having to walk through a scary tunnel of swords. I don't want the dress even though it was quite stylish (a bit stiff, perhaps, but thank you for not spoiling it with some huge necklace) but I'll have a tiara or two, thank you. After all, I helped pay for it.
Jag avundas er inte för att ni var tvungna att gå genom en läskig tunnel med svärd. Jag vill inte ha klänningen trots att den var stilrent snygg (lite stel kanske, men tack för att du inte förstörde den med något jättestort halsband) men jag kan ta en tiara eller två. Jag var ju ändå med och betalade. Tack för mig.

http://aftonbladet.se/brollopet/article7333349.ab
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig