Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 24, 2010

Blue / Blå


Taken in blue evening light using the wrong lens and camera settings... but I kind of like it anyway. Taget i blått kvällsljus med fel objektiv och felinställd kamera... men jag tycker rätt mycket om det ändå.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig